Strona 29

Tom I

Arcybiskupów i Biskupów, postanawiamy i orzekamy, że Błogosławiony Wincenty Pallotti jest Świętym, oraz wpisujemy go do Katalogu Świętych, jak również postanawiamy, że corocznie w dniu jego narodzin dla nieba, to jest 22 stycznia, należy pobożnie obchodzić wśród Świętych Wyznawców jego pamiątkę.

W imię Oj+ca i Sy+na, i Ducha + Świętego. Amen.

Po wypowiedzeniu powyższego orzeczenia, skłaniając się do próśb tegoż Kardynała Arkadiusza Larraona, zaniesionych do Nas przez wspomnianego wyżej adwokata konsystorskiego, poleciliśmy przygotować niniejszy Dekret i opatrzyć go Naszą pieczęcią; obecnym zaś protonotariuszom apostolskim poleciliśmy, aby o niniejszej kanonizacji sporządzili publiczny dokument. Następnie odśpiewaliśmy razem z obecnymi hymn — Te Deum laudamus, aby podziękować wszechmogącemu Bogu, a potem jako pierwsi wzywaliśmy wstawiennictwa tegoż Świętego i wygłosiliśmy kazanie o cnotach nowego Świętego.

Wreszcie, uwzględniwszy wszystko, co należało uwzględnić, Naszą Apostolską powagą świadomie potwierdzamy to wszystko, co powiedzieliśmy wyżej, nakazując, aby egzemplarzom tego Pisma lub wyjątkom z niego, wydanym również drukiem, podpisanym jednak przez jakiegoś notariusza i opatrzonym pieczęcią, dawano taką samą wiarę, jaką dałoby się niniejszemu Pismu, gdyby się go widziało.

Dan w Rzymie, u Świętego Piotra, dnia 20 stycznia, roku Pańskiego 1963, w piątym roku Naszego Pontyfikatu.

Ja, JAN, Katolickiego Kościoła Biskup

L. + S.

+ Ja, Eugeniusz, Biskup Ostii oraz Porto i Santa Rufina, Kardynał Tisserant, Dziekan

Świętego Kolegium.

+ Ja, Klemens, Biskup Velletri, Kardynał Micara.

+ Ja, Józef, Biskup Albano, Kardynał Pizzardo.

+ Ja, Benedykt, Biskup Palestriny, Kardynał Alojzy Masella, Podkomorzy Świętego Kościoła Rzymskiego.

+ Ja, Hamlet Jan, Biskup Frascati, Kardynał Cicognani.

+ Ja, Józef, Biskup Sabiny i Poggio Mirteto, Kardynał Ferretto.

Ja, Jakub Alojzy, tytułu Św. Wawrzyńca in Damaso Prezbiter Kardynał Copello.

Ja, Grzegorz Piotr, tytułu Św. Bartłomieja in Insula Prezbiter Kardynał Agagianian.

Ja, Waleriusz, tytułu Św. Sylwestra in Capite Prezbiter Kardynał Vałeri.

Ja, Piotr, tytułu Św. Praksedy Prezbiter Kardynał Ciriaci.

Ja, Paweł, tytułu Św. Maryi in Vallicella Prezbiter Kardynał Giobbe, Datariusz Świętego Kościoła Rzymskiego.

Ja, Ferdynand, tytułu Św. Eustachego Prezbiter Kardynał Cento.

Ja, Karol, tytułu Św. Maryi in Porticu Prezbiter Kardynał Chiarlo.

Ja, Karol, tytułu Św. Agnieszki extra moenia Prezbiter Kardynał Confalonieri.

Ja, Paweł, tytułu Św. Andrzeja Apostoła de Hortis Prezbiter Kardynał Marella.

Ja, Gustaw, tytułu Św. Hieronima Prezbiter Kardynał Testa.

Ja, Alojzy, tytułu Św. Andrzeja de Valle Prezbiter Kardynał Traglia.

Ja, Józef, tytułu Św. Pryski Prezbiter Kardynał de Costa Nunes.

Ja, Hildebrand, tytułu Św. Sebastiana ad Catacumbas Prezbiter Kardynał Antoniutti.

Ja, Efrem, tytułu Świętego Krzyża in Jerusalem Prezbiter Kardynał Forni.