Strona 274

Tom I

Najświętszego Serca Jezusowego[728], Przenajdroższej Krwi Pana naszego Jezusa Chrystusa[729], Różańca Świętego[730], Szkaplerza Karmelitańskiego[731], Paska Świętego[732], Szkaplerza Niepokalanego Poczęcia Ojców Teatynów[733], Szkaplerza Przenajświętszej Trójcy Zakonu od Wykupu Niewolników[734], Szkaplerza Mercedariuszów[735], Matki Boskiej Bolesnej[736]; Wiecznej Adoracji Najśw. Sakramentu, założonego w Rzymie przy kościele Najśw. Maryi, Królowej Męczenników, zwanym Rotonda[737]; Imienia Bożego, założonego w Rzymie przy kościele Najśw. Maryi sopra Minerva celem zadośćuczynienia Imieniu Bożemu za zniewagi i bluźnierstwa[738], oraz do innych pobożnych Stowarzyszeń. Dzięki tym praktykom, zatwierdzonym przez Kościół w celu podtrzymania żywej wiary i gorącej miłości, wierni będą mogli jeszcze skuteczniej pielęgnować w sobie ducha pobożności.

[728] Arcybractwo Najświętszego Serca Jezusowego wzięło początek z objawień, jakie miała św. Małgorzata Maria Alacoąue (†1690). Założone zostało w Paray le Monial (Francja), a potwierdził je papież Benedykt XIII w roku 1728. W roku następnym zostało zaprowadzone w Rzymie i w roku 1732 podniesione do godności Arcybractwa. Wpierw siedzibę swoją miało przy kościele Santa Maria ad Pineam, a od roku 1827 przy kościele Santa Maria della Pace. Pallotti należał do niego od l VI 1816 roku.

[729] Zob. wyżej przyp. 727.

[730] Bractwo Różańca Świętego powstało w Walencji (Hiszpania) za czasów św. Dominika (†1221), założyciela Zakonu Kaznodziejskiego (Dominikanów). W Rzymie siedziba Bractwa mieściła się za czasów Pallottiego przy kościele San Nicola dei Prefetti. Pallotti należał do tego Bractwa.

[731] Bractwo Szkaplerza Karmelitańskiego bierze swój początek z objawień Najświętszej Maryi Panny świętemu Szymonowi Stock (†1265), generałowi Zakonu Karmelitów. W Rzymie siedziba Bractwa znajdowała się przy kościele San Crisogono na Zatybrzu. Pallotti należał do Bractwa od 21 VII 1818.

[732] Arcybractwo Paska Św. Franciszka (†1226) ustanowił papież Sykstus V w roku 1585 przy Bazylice Św. Franciszka w Asyżu. W Rzymie siedziba Arcybractwa, do którego Pallotti się zapisał 21 VIII 1818, znajdowała się przy kościele Dodici Apostoli.

[733] Szkaplerz Niepokalanego Poczęcia powstał staraniem Urszuli Benencasa (†1618), założycielki Zgromadzenia Teatynek, pod wpływem objawień, które miała ona w roku 1617. Siedziba Bractwa, do którego Pallotti zapisał się 21 X 1818, znajdowała się przy kościele San Andrea della Valle, należącym do Teatynów. 1

[734] Szkaplerz Trójcy Przenajświętszej — św. Jan z Mathy (†1213) po założeniu Zakonu Trójcy Przenajświętszej od Wykupu Niewolników, utworzył Bractwo, którego członkowie swoimi modlitwami i ofiarami mieli popierać cele Zakonu. Pallotti należał do Bractwa poczynając od 11 XI 1816.

[735] Szkaplerz Matki Bożej od Wyzwolenia z Niewoli związany jest z Zakonem Najświętszej Maryi Panny od Wykupu Niewolników, założonym przez św. Piotra z Noli (†1256). Pallotti należał do tego Bractwa od 31 VII 1818.

[736] Szkaplerz Matki Bożej Bolesnej właściwy Zakonowi Sług Maryi (Serwitów), założonemu w 1233 roku przez siedmiu patrycjuszów żyjących we Florencji. Dali oni początek Bractwu Siedmiu Boleści Matki Bożej, do którego należą ludzie świeccy współpracujący z tym Zakonem. Pallotti należał do tego Bractwa, które miało swoją siedzibę w Rzymie przy kościele San Marcello.

[737] W roku 608 papież Bonifacy IV zamienił w Rzymie starożytną świątynię pogańską, zwaną Panteonem, na chrześcijańską świątynię pod wezwaniem Santa Maria ad Martyres. Świątynia nazywa się Santa Maria della Rotonda ze względu na swój okrągły kształt. Arcybractwo Nieustającej Adoracji Najświętszego Sakramentu zostało założone przy tym kościele w roku 1539. Pallotti należał do niego od l II 1818.

[738] Bractwo Najświętszego Imienia Bożego zostało założone w roku 1559 w Rzymie przy kościele Santa Maria sopra Minerva. Pallotti był również członkiem tego Bractwa.