Strona 239

Tom I

na względzie osobistej korzyści i ambicji, wspierali Kościół Jezusa Chrystusa w jego obecnych i przyszłych potrzebach, i to zarówno środkami materialnymi, jak i modlitwą zanoszoną w intencji zrealizowania wszystkich ewangelicznych dzieł „Apostolstwa Katolickiego” stosownie do woli i życzeń Biskupów, a zwłaszcza Wikariusza Jezusa Chrystusa. Z tego też względu można jeszcze powiedzieć, że zostało ono założone w celu pomnażania, obrony i rozkrzewiania miłości i katolickiej wiary.

[8] Pobożne Zjednoczenie jest założone „w całkowitej zależności od Papieża”. Jest tak powiedziane nie tylko w tym celu, aby podkreślić tę zależność, która winna cechować wszystkie dzieci Kościoła i która ma charakteryzować wszystkie wspólnoty moralne, jakie istnieją w Kościele, ale przede wszystkim dlatego, by zaznaczyć, że to Pobożne Zjednoczenie od samego swego początku zostało złożone w ręce Wikariusza Jezusa Chrystusa, że się pod jego pasterskim okiem wychowywało i wzrastało, pałając świętą gotowością i najwyższym pragnieniem, ażeby owocnie, nieustannie, bezinteresownie, bez względu na zaszczyty czy korzyści materialne pracować we wszystkich dziełach dla większej chwały Boga i dla zbawienia dusz, wspierając Kościół we wszystkich jego potrzebach zwyczajnych i nadzwyczajnych, bliższych i dalszych, w każdej części świata. Tak pojęte Zjednoczenie jest tylko pomocniczą instytucją w Kościele, a Wikariusz zaś Jezusa Chrystusa może w swej mądrości i gorliwości pasterskiej, według swego upodobania posługiwać się członkami tegoż Zjednoczenia, tą czy inną jego częścią, jednostką czy większą grupą — jeśli uzna, że są dobrze przygotowani i przez miłosierdzie Boże obdarzeni potrzebnymi łaskami nieba — do realizacji Bożych celów, do realizacji dzieł, mających na względzie większą chwałę Boga i zbawienie dusz, korzystając z ich pracy osobistej, środków materialnych czy też modlitwy. W ten sposób Pobożne Zjednoczenie, upewnione przez Wikariusza Jezusa Chrystusa o woli Bożej co do swoich poczynań, w sposób pewny może się spodziewać błogosławieństwa Bożego oraz owoców tegoż błogosławieństwa Bożego.

[9] Pobożne Zjednoczenie działa pod najskuteczniejszą opieką Niepokalanej Matki Boga, Królowej Apostołów, i czyni to z dwóch najświętszych powodów: Po pierwsze, aby przez zasługi i wstawiennictwo Wielkiej Niepokalanej Matki Boga otrzymać wszystkie łaski i wszystkie dary, za pomocą których Pobożne Zjednoczenie, brane jako ciało moralne oraz jako teraźniejsi i przyszli członkowie, może w sposób pełny rozwijać zbawienną działalność w Kościele oraz szybko się rozkrzewiać, stosownie do potrzeb dusz w każdej części świata. Po drugie, aby wszyscy ludzie tak świeccy, jak i duchowieństwo świeckie oraz zakonnicy, z każdego stanu, zawodu ł stanowiska, mieli w Najśw. Maryi, po Jezusie Chrystusie, najdoskonalszy wzór katolickiej gorliwości i doskonałej miłości. Maryja bowiem, aczkolwiek nie obdarzona kapłańską godnością, tak dalece się poświeciła dziełom dla większej chwały Boga i zbawienia dusz, że swymi zasługami przewyższyła Apostołów, stąd też Kościół słusznie Ją pozdrawia jako Królowę Apostołów: zasłużyła Ona w pełni na ten tytuł, gdyż o wiele bardziej niż Apostołowie pracowała około rozkrzewiania świętej wiary.