Strona 231

Tom I

Przy nakładaniu szkaplerza wpierw się daje go do pobożnego ucałowania, a następnie pobożnie i z serca się mówi:

Bracie w Chrystusie, przyjmij ten pobłogosławiony szkaplerz jako znak miłości, abyś nosząc go nie ustawał w trosce o chwalą Boga oraz w staraniu o własne i bliźniego zbawienie, aż osiągniesz życie wieczne. Przez Chrystusa, Pana naszego itd.

[707] Następnie kapłan się modli i błogosławi wiernego w sposób poniższy:

V. Pan z wami.

R. I z duchem twoim.

Módlmy się

Wszechmogący Boże, pokornie prosimy nieskończone i wieczne miłosierdzie Twoje, abyś za wstawiennictwem Najśw. Maryi Panny i wszystkich Świętych Twoich i przez wzgląd na zasługi Pana naszego Jezusa Chrystusa, w tym słudze Twoim powiększał z każdym dniem laskę i miłość tegoż Pana naszego Jezusa Chrystusa. Prosimy też, aby ten sługa Twój w pełni uczestniczył we wszystkich dobrach duchowych naszego Świętego Zjednoczenia i swoimi pobożnymi pracami, ofiarami i modlitwami mógł Ci wiernie służyć aż do końca swego życia, dla większej chwały Twojego Najświętszego Imienia i dla zbawienia dusz. Spraw też, by w pokoju był dom jego, a mieszkanie jego było na Świętym Syjonie. Przez tegoż Chrystusa, Pana naszego itd.[675]

Błogosławieństwo Boga wszechmogącego, Ojca i Syna, i Ducha świętego niech zstąpi na was i pozostanie z wami na zawsze. Amen.

Część II

[675] Specjalny porządek duchowy dla osób, które przyjęły szkaplerz — por. wyżej nry [662]—[667].