Strona 228

Tom I

[697] Niepokalana Panno Maryjo, Królowo Apostołów, i wszyscy Aniołowie i Święci, wstawcie się za nami do Pana, abyśmy zawsze mogli wypełniać to, co się Jemu podoba. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Przy pomocy losowania, zgodnie ze Statutami[666], wybiera się tych, którzy mają pełnić obowiązki prokuratora lub prokuratorki. Imiona wybranych zapisuje się w Księdze, według kolejności wyboru. Zgodnie ze Statutami wybiera się rektora; w społecznościach żeńskich Prokurą powinna kierować sama przełożona. Wszystkich należy pouczyć o ich obowiązkach związanych ze stanowiskiem. Wszyscy powinni otrzymać na piśmie Statuty, aby mogli ich przestrzegać.

[698] Po dokonaniu tego, wszyscy klęcząc mówią:

Racz utwierdzić to, Boże, co w nas zdziałałeś w świątyni Twej świętej, która jest w Jeruzalem[667]

W Tobie, Panie, nadzieją położyłem, nie będę zawstydzony na wieki, ponieważ na wieki miłosierdzie Twoje[668].

V. Panie, wysłuchaj…

V. Pan z wami…

Módlmy się

Pokój, miłosierdzie i łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, i miłość Ducha Świętego, nieskazitelność i opieka Najśw. Maryi Panny, Królowej Apostołów, wstawiennictwo wszystkich Aniołów, Świętych i Wybranych Boga niech zawsze będą nad tymi wybranymi sługami (albo: służebnicami) Boga, aby zawsze skutecznie się modlili, starali się i pracowali ku większej chwale Boga oraz ku powiększaniu, obronie i rozszerzaniu miłości oraz katolickiej wiary, i aby to mogli czynić aż po kres swego życia. Przez tegoż Chrystusa ()

[699] Jeżeli przy przyjęciu danej społeczności nie zakłada się jednocześnie Prokury, to wtenczas na tym miejscu śpiewa się Hymn Ambrozjański, jak wyżej[669].

Błogosławieństwo Boga wszechmogącego, Ojca i Syna, i Ducha Świętego niech zstąpi na was, niech broni was od złośliwego wroga i doprowadzi was do życia wiecznego. Amen.

[666] Por. niżej: część 2, nry [241]—[245].

[667] Por. Ps 67,29.

[668] Por. Ps 30,2; 135,lnn.

[669] Por. wyżej nr [695].