Strona 224

Tom I

Twojego Syna, Pana naszego: Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, na wieki wieków. Amen.

[688] Kapłan czyta, a subdiakon stojąc na dole śpiewa, zgodnie z przyjętym zwyczajem:

Czytanie Księgi Mądrości (Syr 36,1-10 i 17-19).

Zmiłuj się nad nami, Panie, Boże wszystkich rzeczy, i spojrzyj, ześlij bojaźń przed Tobą na wszystkie narody, wyciągnij rękę przeciw obcym narodom, aby widziały Twoją potęgę. Tak jak przez nas wobec nich okazałeś się święty, tak przez nich wobec nas okaż się wierci. Niech Cię uznają, jak my Cię uznajemy, że nie ma Boga prócz Ciebie, o Panie. Odnów znaki i powtórz cuda, wsław rękę i prawe ramię. Wzbudź gniew i wylej oburzenie, zniszcz przeciwnika i zetrzyj wroga. Przyspiesz czas i pomnij na przysięgę, aby wsławiano wielkie Twoje dzieła. Ogień Twego gniewu niech strawi tego, kto się ratuje, a ci, którzy krzywdzą lud Twój, niech znajdą zagładę. Zetrzyj głowy panujących wrogów, którzy mówią: „Prócz nas nie ma nikogo”. Zgromadź wszystkie pokolenia Jakuba i weź je w posiadanie, jak było na początku. Daj świadectwo tym, którzy od początku są Twymi stworzeniami, i wypełnij proroctwa, które w Twoim imieniu zostały dane. Daj zapłatę tym, którzy oczekują Ciebie, i prorocy Twoi niech się okażą prawdomówni. Wysłuchaj, Panie, błagania Twych sług, wedle błogosławieństwa Aarona nad Twoim ludem. Niech wszyscy na ziemi poznają, że jesteś Panem i Bogiem wieków. Bogu niech będą dzięki.

Tu subdiakon, zgodnie z przyjętym zwyczajem, klęcząc otrzymuje błogosławieństwo od kapłana i całuje jego rękę.

[689] Kiedy kantorzy śpiewają wersety podane niżej, kapłan odczytuje je również, a potem Ewangelię. Następnie nakłada przy pomocy diakona kadzidło do trybularza i je błogosławi. Diakon odmawia: Oczyść serce i wargi moje itd., otrzymuje błogosławieństwo od kapłana i śpiewa Ewangelię.

Wysławiajcie Pana, bo dobry, bo na wieki miłosierdzie Jego.

Który zrzucił Faraona i wojsko jego w Morze Czerwone, bo na wieki miłosierdzie Jego.

Który odkupił nas od nieprzyjaciół naszych, bo na wieki miłosierdzie Jego.

Wysławiajcie Pana nad pany, bo na wieki miłosierdzie Jego[653]

[690] Pan z wami. R. I z duchem twoim.

Słowa świętej Ewangelii według świętego Mateusza[654].

R. Chwała Tobie, Panie.

W owym czasie: Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię królestwa i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości. A widząc tłumy ludzi, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście zatem Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo”.

[653] Por. Ps 135,1.15.24.26.

[654] Por. Mt 9,35-38.