Strona 223

Tom I

[686] Modlitwa do Niepokalanej Matki Boga, Królowej Apostołów

Niepokalana Matko Boga, Królowo Apostołów, my, klęcząc pokornie u stóp Twojego Boskiego tronu chwały, wyznajemy, iż zdajemy sobie sprawę z tego, że przykazanie Boże (…)[649]

[687] Kantorzy uroczyście śpiewają:

V. Przez najświętsze Tajemnice odkupienia (…)[650]

Klęcząc śpiewają wszyscy, kapłan rozpoczyna, a kantorzy śpiewają dalej.

Antyfona

O Boże, przyjęliśmy Twe miłosierdzie pośrodku Twojej świątyni. Jak imię Twe, Boże, tak i chwalą Twoja sięga krańców ziemi, prawica Twoja pełna jest sprawiedliwości[651].

Psalm 116

Chwalcie Pana, wszystkie ludy, chwalcie Go, wszystkie narody. Bo umocniło się nad nami Jego miłosierdzie, a prawda Pańska trwa na wieki. Chwała Ojcu itd.

Psalm 132(1-3)

Oto jak dobrze i jak milo, gdy bracia mieszkają razem; Jest to jak wyborny olejek na głowie, który spływa na brodę, brodę Aarona. Tam bowiem udziela Pan błogosławieństwa i życia trwającego na wieki. Chwalą Ojcu itd.

Kantorzy powtarzają Antyfonę:

O Boże, przyjęliśmy Twe miłosierdzie itd.

Panie, zmiłuj się. Chryste, zmiłuj się. Panie, zmiłuj się.

Ojcze nasz (po cichu).

I nie wódź nas na pokuszenie, Ale nas zbaw ode złego. Amen.

Zachowaj sługi swoje,

Którzy w Tobie, Boże mój, pokładają nadzieję.

Ześlij im, Panie, pomoc z przybytku swego,

I z Syjonu racz ich bronić.

Panie, wysłuchaj itd.

Pan z wami itd.

Módlmy się[652]

Boże, Ty chcesz, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy; prosimy Cię, poślij robotników na żniwo swoje i daj im z cala ufnością glosie Twoje słowa, aby nauka Twoja się szerzyła i była znana, i aby wszystkie narody poznały Ciebie, jedynego, prawdziwego Boga, i przez Ciebie zesłanego Jezusa Chrystusa

[649] Dalszy ciąg modlitwy zob. wyżej nr [332], na tym miejscu mamy tylko w tekście liczbę mnogą zaimków osobowych oraz odnoszących się do nich czasowników.

[650] Ciąg dalszy zob. wyżej nr [333].

[651] Por. „Antyfonę na Wejście” z Mszy na uroczystość Oczyszczenia Najświętszej Maryi Panny (2 lutego).

[652] Modlitwa z Mszy wotywnej „O rozkrzewienie wiary”.