Strona 214

Tom I

[667] Zawsze

Należy mieć spowiednika stałego, świętego i wykształconego; unikać publicznych widowisk oraz gorszących zabaw i towarzystw, jak również wszelkich osób, które mogą się stać okazją do ruiny duchowej.

[668] O przyjmowaniu społeczności

Ażeby wiernym dać pobudkę energiczną, szybką i trwałą, dokonuje się wpisu również takich społeczności, jak seminaria, kolegia, przytułki, hospicja, klasztory mnisze, klasztory laickie, zakony ścisłe, zgromadzenia kleryków regularnych, bractwa, diecezje, miasta, miejscowości, miasteczka itp. Czyni się to celem podtrzymania wszystkich członków danych społeczności w żywej gorliwości w współpracy z celami tejże Instytucji, przy pomocy osobistej pracy duchowej, ofiar, a przynajmniej modlitwy, zanim nie zostanie tam założona Prokura, składająca się z trzynastu prokuratorów i jednego rektora Prokury.

[669] A ponieważ wszyscy powinniśmy z całych sił się starać o uświęcenie całego świata, dlatego też wszystkim potrzebne są wskazania, jak to należy czynić, stąd też powinna istnieć w Rzymie Generalna Prokura dla potrzeb całego świata, druga zaś Prokura Prowincjalna Rzymska dla potrzeb całego Państwa Kościelnego oraz — trzecia Prokura Diecezjalna Rzymska dla potrzeb Rzymu. Wreszcie, celem rozwoju Dzieła poza Rzymem, należy starać się o zakładanie Prokur Diecezjalnych w miejscowościach, gdzie znajduje się rezydencja biskupa; Prokur Miejskich w miastach, które stanowią część odnośnej diecezji. Należy też mianować prokuratorów miejscowych oraz ich współpracowników w małych miejscowościach i miasteczkach, gdzie z powodu małej ilości mieszkańców brak jest środków potrzebnych, aby owocnie założyć Prokurę.

64. PORZĄDEK PRZYJĘCIA JEDNEJ LUB WIELU OSÓB (KTÓRE NIE TWORZĄ JAKIEJŚ SPOŁECZNOŚCI) DO POBOŻNEGO ZJEDNOCZENIA APOSTOLSTWA KATOLICKIEGO[610]

[670] Kandydat — po odprawieniu Nowenny ku czci Najśw. Maryi Panny celem uproszenia łaski Ducha Świętego, oraz po odprawieniu dokładnej albo generalnej spowiedzi sakramentalnej i po przystąpieniu do Komunii świętej — przy chodzi do kościoła lub oratorium.

Po zapaleniu przynajmniej dwóch świec na ołtarzu, kapłan w komży i stuli czerwonego koloru przychodzi przynajmniej z jednym ministrantem do ołtarza ministrant niesie kropidło; klęcząc, odmawiają, a jeśli jest wielu kandydatów śpiewają hymn:

[610] Autograf Pallottiego, liczący dwie strony. Brak podanej daty powstania; przyjmuje się, że pochodzi z okresu styczeń—luty 1847. Tekst w: Op. compl., vol. III, s. 104—107.