Strona 184

Tom I

dać przełożonemu i dyrektorowi możliwość ich obserwacji oraz zbadania ich wewnętrznych zalet, szczególnie jeśli idzie o pokorę i posłuszeństwo.

[542] Klerycy również zajmować się będą jakąś pracą z zakresu świętej posługi, celem ujawnienia swych zdolności. Również niektórzy alumni oraz księża oddawać się będą, zwłaszcza podczas świąt i w godzinach wolnych od studiów, słuchaniu spowiedzi, głoszeniu słowa Bożego, odwiedzaniu chorych w szpitalach, aby tam ich wyspowiadać i służyć pomocą, także co do ciała, oraz aby praktycznie poznawać różne dzieła wchodzące w zakres posługi duchowej i rozwijane na terenie Rzymu, jak rekolekcje, misje, kongregacje młodzieżowe, szkoły, gdzie się uczy religii, oraz inne instytucje pobożne. Wszystko to będą czynić celem zdobycia wiedzy, wszakże stale pod okiem przełożonych. Będzie też im zabronione przyjmowanie jakiegokolwiek zajęcia bez wyraźnej zgody przełożonego.

[543] Również klerycy w dniach wolnych od wykładów będą odwiedzać chorych w szpitalach, służąc tam im pomocą również w sprawach dotyczących ciała; uczyć będą chłopców katechizmu; uczyć się będą starannego sprawowania ceremonii oraz pilnie się będą w tym ćwiczyć, i w ogóle spełniać będą wszystko, co się im poleci.

Sprawy związane z wyżywieniem i ubiorem alumnów

[544] Wszyscy alumni będą jednakowo traktowani. Jeśli chodzi o pożywienie, to powinno być ono zdrowe i skromne. Zupa i dwa dania stanowić będą zwyczajny posiłek południowy. Zupa i jedno danie oraz owoce (sałata zamiast zupy w piątki i soboty) stanowić będą posiłek wieczorny. Na śniadanie będzie do wyboru kawa z mlekiem albo kawa czarna z jedną bułeczką. W dni postne i w niedziele podawać się będzie na obiad większą ilość owoców, a w święta pierwszej klasy ku czci Chrystusa Pana, Najśw. Maryi i Apostołów podawać się będzie prócz owoców jeszcze jedno danie.

[545] Ubiorem wszystkich alumnów jest sutanna taka, jaką noszą wszyscy inni duchowni świeccy. Wszystkie pokoje będą jednakowo umeblowane sprzętem prostym, lecz schludnym. We wszystkich rzeczach starać się będziemy o popieranie i kształtowanie ducha ubóstwa, nie odmawiając jednak rzeczy koniecznych.

Sprawy ekonomiczne oraz środki potrzebne do założenia i utrzymania Kolegium

[546] Zarówno przełożeni jak i usługujący, duchowni oraz świeccy, oddający się kierownictwu i utrzymywaniu Kolegium, spełniać będą swoje zadania bezpłatnie, jako członkowie Pobożnego Zjednoczenia. Zalicza się do nich także tych, którzy świadczą posługi na rzecz Kolegium, jak zajmujący się sprawami ekonomicznymi, zbieraniem ofiar, adwokaci, księgowi, lekarze, chirurdzy itd. — oni będąc członkami Pobożnego Zjednoczenia i posiadając własne środki utrzymania, wykonywać będą wszystko bezpłatnie, jak to się już praktykuje w innych dziełach tegoż Pobożnego Zjednoczenia. Przełożony, zastępca przełożonego, dyrektor alumnów i ojciec duchowny, a także osoby posługujące, mieć będą w Kolegium skromne utrzymanie, tak samo jak i alumni.