Strona 17

Tom I

Katolickiego. Wybór Pism Blog. Wincentego Pallottiego z lat 1835—1838, Warszawa 1953, maszynopis, stron 256. Opracował ks. J. Wróbel. Tom trzeci.

21. Wielkie Dzieła — Wybór Pism Blog. Wincentego Pallottiego z pobytu jego w Camaldoli, Warszawa 1953, maszynopis, stron 226. Opracował ks. J. Wróbel. Tom czwarty.

22. Kongregacja Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego — Wybór Pism Blog. Wincentego Pallottiego z lat 1839—1846, maszynopis, stron 247, brak roku i miejsca wydania. Opracował ks. J. Wróbel. Tom piąty.

23. Kształtowanie ducha członków Kongregacji — Wybór Pism Blog. Wincentego Pallottiego z lat 1846—1850, maszynopis, stron 353, brak roku i miejsca wydania. Opracował ks. J. Wróbel. Tom szósty.

24. Bł. Wincenty Pallotti, Miesiąc Maj dla wiernych, Ołtarzew 1956, maszynopis, stron 218. Przetłumaczył z fotokopii piątego wydania włoskiego z roku 1852 ks. J. Wróbel.

25. Bł. Wincenty Pallotti, Wspomnienia biograficzne, Ołtarzew 1957, maszynopis, stron 224. Tłumaczenie Mem. biogr. przez ks. J. Wróbla.

26. Miesiąc Maj poświęcony na cześć Najśw. Maryi, Królowej Apostołów, do użytku duchowieństwa, Ząbkowice Śląskie, 1959, powielacz, stron 99. Przekład dokonany przez ks. J. Wróbla z piątego wydania włoskiego z roku 1912.

27. Bł. Wincenty Pallotti, Listy i urywki z listów, maszynopis, brak miejsca i roku wydania: cz. I: Listy 1816—1838, stron 215; cz. II: Listy 1839—1845; stron 249; cz. III: Listy 1846—1850, stron 235; cz. IV: Listy (Uzupełnienie), stron 75. Mamy tu przetłumaczone przez ks. J. Wróbla: Lett.; Epist. Lat. oraz listy znajdujące się w Suppl.

28. W. Pallotti, Niepojęty triumf przymiotów Boskich. Uczucia i postanowienia, Warszawa 1965, maszynopis, s. III—185. Wyjątki z Postanowień i dążeń.

29. Św. Wincenty Pallotti, Dziennik duchowny, Warszawa 1970, maszynopis: t. I: s. XXVI—253; t. II: s. XVIII—II—184; t. III: s. VI—282. Z fotokopii włoskiego oryginału przetłumaczył i opracował ks. J. Wróbel. Strony maszynopisu odpowiadają stronom oryginału.

30. Wyjątki z Pism św. Wincentego Pallottiego, w: …Bo Jego Miłosierdzie na wieki (Ps 135), Poznań 1972, s. 295—315, dołączone do artykułu ks. T. Bielskiego, Miłosierdzie w życiu i pismach św. W. Pallottiego.

31. Wyjątki z Pism św. Wincentego Pallottiego, w: Powołanie do apostolstwa, Poznań 1975, s. 335—346, dołączone do art. ks. Cz. Parzyszka, Apostolstwo świeckich jako odpowiedź Miłosiernemu Bogu w Pismach św. Wincentego Pallottiego.

32. 27 różnego rodzaju modlitw Pallottiego zamieszczonych w modlitewniku Pokój wam, opracowanym przez ks. T. Bielskiego SAC i wydanym przez „Pallottinum”, Poznań 1976, w nakładzie 20 tys. egzemplarzy.

33. Na zakończenie trzeba wymienić modlitewniki wydane do użytku prywatnego członków Stowarzyszenia: Modlitwy Stowarzyszenia Misyjnego Księży Pallotynów, Warszawa 1932; Modlitwy Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego,