Strona 169

Tom I

[490] Pomijamy, aby nie przedłużać, nazwiska proboszczów Rzymu, którzy wydali również pochwalne świadectwo[524]. Zwracamy tylko uwagę na to, że między

[524] Opinie kardynałów oraz proboszczów znajdują się w Archiwum Generalnym Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego. Kardynałowie zostali już wzmiankowani — por. wyżej nr [479] oraz przypisy. Poniżej podajemy nazwiska proboszczów:
524/1 O. Michał Lucchesi, karmelita, parafia San Crisogono in Trastevere; kościół sięga początkami IV wieku; obecna świątynia pochodzi z XII wieku; parafia — z 1200 roku, w 1480 oddana Karmelitom, z kolei Pius IX (1846—1878) przekazał ją Trynitarzom. Wypowiedź z dnia 18 X 1836.
524/2 O. Tomasz Massi, cysters, parafia San Bernardo alle Terme; kościół zbudowany w roku 1600 w zabudowaniach Term Dioklecjana, księżna Katarzyna Sforza ofiarowała kościół Zakonowi Cystersów. Wypowiedź z dnia 22 X 1836.
524/3 Ks. Alojzy Alessandrini, parafia Santa Maria in Aąuiro; istniejące oratorium rozbudował papież Grzegorz III (731—741), kościół był potem wielokrotnie przebudowywany. Wypowiedź z dnia 24 X 1836.
524/4 O. Alojzy Maria Boni, franciszkanin konwentualny, parafia SS. XII Apostoli; kościół pochodzi z IV wieku, wielokrotnie przebudowywany. Wypowiedź z dnia 24 X 1836.
524/5 O. Kasper Sorrantino, parafia Sant’Andrea delie Fratte; początki kościoła nie znane, w XV wieku należał do Szkotów, którzy go opuścili w czasie reformacji. Papież Sykstus V (1585—1590) przekazał go Zakonowi Braci Najmniejszych. Wypowiedź z dnia 24 X 1836.
524/6 Ks. Mikołaj Crescenzi, parafia San Rocco; budowę kościoła rozpoczęto w r. 1499, prowadzono do roku 1657, fasada ukończona w r. 1834. Wypowiedź z dnia 25 X 1836.
524/7 Ks. Ranieri Chini, parafia San Giovanni dei Fiorentini; kościół rozpoczął budować w roku 1488 Michał Anioł, fasada została ukończona dopiero w XVIII wieku. Kościół należał do Florentczyków, stąd nazwa. Wypowiedź z dnia 27 X 1836.
524/8 O. Jakub Palaoro, z Kongregacji Braci Najmniejszych; parafia San Salvatore della Corte na Zatybrzu. Wypowiedź z dnia 29 X 1836.
524/9 O. Cherubin Zampini, parafia San Bartolomeo all`Isola; kościół zbudował cesarz Otton na wyspie znajdującej się na Tybrze, by tam umieścić relikwie św. Wojciecha; w kościele są również relikwie św. Bartłomieja Apostoła, stąd nazwa świątyni. Wypowiedź z dnia 29 X 1836.
524/10 O. Filip Morelli, parafia Santa Maria in Via; kościół zbudowany w roku 1253, papież Leon X (1513—1521) oddał kościół Serwitom. Wypowiedź z dnia 31 X 1836.
524/11 O. Wawrzyniec Sacco, franciszkanin konwentualny, parafia Santa Dorotea; kościół na Zatybrzu, istniał już w końcu XV wieku. Wypowiedź z dnia l XI 1836.
524/12 O. Alfons Robiolio, parafia San Marcello; kościół, według tradycji, został zbudowany w domu, gdzie mieszkał papież św. Marcellus (308—310), obecna architektura kościoła pochodzi z roku 1519. Wypowiedź z dnia 2 XI 1836.
524/13 Ks. Jan Baptysta Galleani, parafia SS. Quirino e Giulitta; kościół powstał około VI wieku, wielokrotnie przebudowywany, papież Klemens XI (1700—1721) przekazał go Dominikanom. Wypowiedź z dnia 3 XI 1836.
524/14 Ks. Filip Massari, proboszcz Bazyliki Santa Maria Maggiore; Bazylika pochodzi z IV wieku i jest jedną z czterech głównych Bazylik Rzymu. Wypowiedź 3 XI 1836.
524/15 Ks. Jakub Traversi, parafia SanfAngelo in Pescheria; kościół zbudowany w portyku Oktawii (siostra cesarza Augusta Oktawiana — † 14 r. po Chr.) w czasach starożytnych. Wypowiedź z dnia 3 XI 1836.
524/16 O. Jan Baptysta Verda, parafia SS. Vincenzo ed Anastasio — por. wyżej nry [468] i [469]. Wypowiedź — 3 XI 1836.
524/17 Ks. Alojzy Graziani, parafia San Ludovico dei Francesi; kościół należał do Francuzów znajdujących się w Rzymie (stąd nazwa), zbudowany w latach 1518—1589. Wypowiedź — 4 XI 1836.
524/18 Ks. Wenancjusz Zarlatti, parafia przy Bazylice Św. Jana na Lateranie; Bazylika, zbudowana na początku IV wieku, jest jedną z czterech głównych Bazylik Rzymu. Wypowiedź z dnia 4 XI 1836.
524/19 Ks. Piotr Bedoni, parafia Santa Lucia del Gonfalone; kościół pochodzi z XIII wieku, należał do opactwa Św. Błażeja, a potem do Arcybractwa Gonfalone. Arcybractwo założył św. Bonawentura w 1263, miało ono za zadanie wykup niewolników, potem zaś opiekę nad chorymi oraz grzebanie zmarłych. Wypowiedź z dnia 5 XI 1836.
524/20 Ks. Kamil de Camillis, parafia Santa Caterina della Rota; kościół pochodzi z XII wieku, nosił różne nazwy, obecna datuje się od XVI wieku. Wypowiedź z dnia 5 XI 1836.
524/21 Ks. Jan Moson, parafia Sant’Adriano; kościół pochodzi z IV wieku, zbudowany na starożytnych murach budynków Forum Romanum. Wypowiedź z dnia 5 XI1836.
524/22 O. Karol Alojzy Vassia z Kongregacji Księży od Nauki Chrześcijańskiej, parafia Santa Maria in Monticelli; kościół pochodzi z czasów starożytnych, odbudowany w latach 1101—1143. Wypowiedź z dnia 6 XI 1836.
524/23 O. Hilary Curioni, dominikanin, parafia Santa Maria del Popolo; obecny kościół zbudowano w roku 1227. Wypowiedź z dnia 7 XI 1836.
524/24 Ks. Bernard Fazzini, parafia San Michele a Ripa — por. wyżej nr [38], przyp. 4. Wypowiedź z dnia 8 XI 1836.
524/2! Ks. Tomasz Landuzi, parafia Santa Maria in Via Lata; początki kościoła sięgają czasów apostolskich, według tradycji na miejscu, gdzie stoi kościół, mieli mieszkać św. Paweł i św. Łukasz; kościół przebudowywany w wiekach XV i XIX. Wypowiedź z dnia 9 XI 1836.
524/26 Ks. Jan Nina, parafia San Lorenzo in Damaso; kościół sięga początkami czasów papieża Damazego (366—384), jego obecna konstrukcja pochodzi z XV wielu. W kościele tym był ochrzczony Pallotti. Wypowiedź pochodzi z dnia 9 XI 1836.
524/27 Ks. Karol Vinciguerra, parafia SS. Celso e Giuliano; pierwszy kościół pochodził z XII wieku, został on zburzony za czasów papieża Juliusza II (1503—1513) przy przebudowie ulicy — nowy kościół wybudowano za papieża Klemensa VIII (1592—1605). Wypowiedź z dnia 10 XI 1836.
524/28 Ks. Filip Angelilli, proboszcz Bazyliki Św. Piotra na Watykanie; Bazylikę z czasów cesarza Konstantyna zburzono za papieża Juliusza II (1503—1513) i zaczęto budować istniejącą obecnie, za pontyfikatu papieża Pawła V (1605—1621) dokończono budowy fasady. Wypowiedź z dnia 14 XI 1836.
524/29 Ks. Jan Augustiani, zakrystian papieski i proboszcz Pałacu Apostolskiego. Wypowiedź z dnia 26 XI 1836.
524/30 O. Dominik Compalati, dominikanin, parafia Santa Maria sopra M i nerwa; kościół zbudowany na miejscu pogańskiej świątyni poświęconej Minerwie, w roku 1370 oddany został Zakonowi Dominikanów. Wypowiedź nie ma podanej daty.
524/31 O. Józef Maria Crescini, prokurator generalny Kleryków Regularnych Matki Bożej, proboszcz parafii Santa Maria in Campitelli; kościół zbudowany w roku 1659. Wypowiedź nie ma daty.
524/32 Ks. Piotr Fattori, parafia SanfEustachio; kościół zbudowany za czasów papieża Stefana II (752—757), ostatnia przebudowa w wieku XVIII. Wypowiedź nie ma daty.
524/33 Ks. Józef Maria Galligari, parafia San Giacomo in Augusta (w pobliżu mauzoleum cesarza Augusta, stąd nazwa); kościół istniał już w XIII wieku. Wypowiedź nie ma daty.
524/34 Ks. Innocenty Mogni, parafia Santo Spirito in Sassia; kościół pochodzi z VII wieku, zbudowany przez Ina, króla Wessex (Anglosasów), stąd nazwa; kościół odbudowany po najeździe Saracenów przez papieża Innocentego III (1198—1216) i przekazany razem ze szpitalem, tam istniejącym, Zakonowi Szpitalnemu Świętego Ducha, założonemu przez Gwidona z Montpellier. Wypowiedź nie ma daty.
524/35 Ks. Franciszek Maria Petrini, parafia San Carlo ai Catinari, w czasach Pallottiego obsługiwana była przez Barnabitów; kościół zbudowany w XVII wieku, nazwa „ai Catinari” pochodzi stąd, że kiedyś tu mieszkali bednarze, wyrabiający naczynia drewniane (catini). Wypowiedź nie ma daty.
524/36 Ks. Dominik Maria Pini, parafia Santa Maria ai Monti; kościół zbudowany przez papieża Grzegorza XIII (1572—1585), nazwa „ai Monti” pochodzi stąd, że świątynia znajduje się w dzielnicy zwanej „Monti”. Wypowiedź nie ma daty.
524/37 O. Kamil Rusconi, parafia Santa Maria in Traspontina; kościół istnieje od roku 1566, zbudowany przez papieża św. Piusa V (1566—1572), obsługiwany przez karmelitów. Znajduje się obok Mauzoleum Hadriana (Zamek Anioła). Wypowiedź nie ma daty.
524/38 Ks. Mikołaj Yoggi, parafia San Salvatore in Lauro; kościół zbudował około roku 1450 kardynał Ostini. Wypowiedź nie ma daty. Rzym w tym czasie liczył ogólnie 54 parafie.