Strona 168

Tom I

od Matki Boskiej Bolesnej z Zakonu Augustianów Bosych[505]; o. Bini z Zakonu Benedyktynów[506]; o. Mantone z Zakonu Najśw. Odkupiciela[507]; o. Tassini z Zakonu Cystersów[508]; o. Ricci z Kongregacji Pizańskiej[509]; o. Calamata z Zakonu Karmelitów Trzewiczkowych[510]; o. Antoni od Św. Józefa z Zakonu Pasjonistów[511].

[489] Następują teraz prokuratorzy generalni: o. Allen Colier z Zakonu Benedyktynów Angielskich[512]; o. Eugeniusz z Zakonu Kamedułów z Monte Corona[513]; o. Paweł Gerard z Zakonu Kartuzów[514]; o. Sylwester Calabresi[515]; o. Cesarini z Kongregacji Filipinów[516]; o. Paschale z Kongregacji Pobożnych Pracowników[517]; o. Lojacono z Zakonu Teatynów[518]; o. Roselli z Zakonu Somasków[519]; o. Schiuffini z Zakonu Oliwetanów[520]; o. Rigogli z Zakonu Kamedułów Toskańskich[521]; o. Crespo z Zakonu Trynitarzy[522]; o. Mattei z Zakonu Wallombrozjanów[523].

[505] Jan Baptysta od Matki Bożej Bolesnej — wypowiedź z dnia 20 X 1836. Augustianie Bosi — por. wyżej nr [306], przyp. 208/15.

[506] Wincenty Bini, opat klasztoru przy Bazylice Św. Pawła w Rzymie; wypowiedź z dnia 29 X 1836. Benedyktyni — Zakon Świętego Benedykta, założony w V wieku przez św. Benedykta.

[507] Józef Maria Mantone, wypowiedź z dnia 8 XI 1836. Redemptoryści — zob. wyżej nr [306], przyp. 208/43.

[508] Neward Maria Tassini, wypowiedź z dnia 22 X 1836. Cystersi — por. wyżej nr [306], przyp. 208/45.

[509] Józef Ricci, wypowiedź nie ma daty. Kongregacja Pizańska — por. wyżej nr [306], przyp. 2/25; nr [308], przyp. 2.

[510] Alojzy Calamata, wypowiedź z dnia 5 XI 1836. Zakon Karmelitów — por. wyżej nr [306], przyp. 2/5.

[511] Antoni od Św. Józefa, wypowiedź nie ma daty. Pasjoniści — por. wyżej nr [306], przyp. 2/20.

[512] Allen Bernard Colier — wypowiedź z dnia 2 XI 1836; Kongregacja Angielska Zakonu Świętego Benedykta, założona w roku 1336 (opactwo w Downside).

[513] Eugeniusz Humbourg — wypowiedź z dnia 22 XI 1836; Kameduli z Monte Corona — por. wyżej nr [306], przyp. 208/2.

[514] Paweł Maria Gerard — wypowiedź z dnia 23 XI 1836; Kartuzi — por. wyżej nr [306], przyp. 208/42.

[515] Sylwester Calabresi, wypowiedź nie ma daty. Calabresi był prokuratorem Zakonu Bazylianów Włoskich — por. wyżej nr [306], przyp. 208/32.

[516] Pacyfik Cesarini, wypowiedź z dnia 3 X 1838. Filipini — por, wyżej nr [347], przyp. 290.

[517] Piotr Salwator Paschale — wypowiedź nie ma daty. Kongregacja Pobożnych Pracowników została założona w roku 1600 w Neapolu przez Karola Carafę. W Rzymie za czasów Pallottiego dom Kongregacji znajdował się na Zatybrzu przy Via Lungara, przy kościele San Giuseppe, tu mieszkał Paschale, który był spowiednikiem Pallottiego, poczynając od roku 1844 — po śmierci kapucyna, Serafina Pellegrini (†l I 1844).

[518] Dominik Maria Lojacono — wypowiedź z dnia 9 XI 1836. Teatyni — por. wyżej nr [306], przyp. 208/46.

[519] Roselli — wypowiedź z dnia 11 XI 1836; Somaskowie — por. wyżej nr [306], przyp. 208/44.

[520] Jan Schiuffni — wypowiedź nie ma daty. Oliwetanie — por. wyżej nr [306], przypis 208/30.

[521] Mikołaj Rigogli — wypowiedź nie ma daty. Kameduli Toskańscy — por. wyżej nr [306], przyp. 208/38.

[522] Piotr Crespo — wypowiedź nie ma daty. Trynitarze — por. wyżej nr [306], przyp. 208/18 i 208/19.

[523] Oktawian Mattei — wypowiedź nie ma daty; Wallombrozjanie — por. wyżej przyp. 521.