Strona 166

Tom I

Sług Maryi[474]; o. Calvi z Zakonu Kaznodziejskiego[475]; o. Ugo, wizytator Kongregacji Misjonarzy[476]; ks. Tytus Cecconi (bibliotekarz Albanich)[477]; monsignor Marusci, arcybiskup Chalcydy[478]; monsignor Wiseman, rektor Kolegium Angielskiego[479]; monsignor biskup z Forli[480]; monsignor Laureani[481]. Zdanie o. Zecchinellego, które znajduje się w załączniku nr l, niech będzie wyrazem wypowiedzi innych.

[488] Do wypowiedzi przytoczonych tutaj osób można by również dołączyć zdania i opinie Najprzewielebniejszych Ojców Generałów Zakonów, które jednak opuszczamy, podając jedynie ich nazwiska — są nimi: monsignor Grati ze Zgromadzenia Sług Maryi[482]41; o. Roothan z Towarzystwa Jezusowego[483]; o. Cipolletti z Zakonu Kaznodziejskiego[484]; o. Togni z Zakonu Kamilianów[485]; br. Altemir z Zakonu Franciszkanów[486]; br. Józef Maria z Aleksandrii, z Zakonu Minorytów

[474] Michał Franciszek Stringelli ze Zgromadzenia Sług Maryi — por. wyżej nr [306], przyp. 208/6. Wypowiedź nie ma daty.

[475] Tomasz Calvi, dominikanin — por. wyżej nr [306], przyp. 2/27. Wypowiedź z dnia 10 X 1836.

[476] Franciszek Szymon Ugo — wypowiedź z dnia 2 X 1836; Kongregacja Misyjna — por. wyżej nr [306], przyp. 208/36.

[477] Wypowiedź Cecconiego pochodzi z dnia 21 XI 1836. Rodzina Albani osiadła we Włoszech około XV wieku, chroniąc się tu z Albanii przed Turkami; dała Kościołowi papieża Klemensa XI (1700— 1721) oraz szereg kardynałów. Wygasła w roku 1852. ze śmiercią księcia Filipa, który współpracował z Pallottim poczynając od roku 1836.

[478] Paweł Marusci, tytularny arcybiskup Chalcydy w Syrii; wypowiedź z dnia 3 III 1837.

[479] Mikołaj Patryk Wiseman (1802—1865), urodzony z irlandzkich rodziców w Hiszpanii, studia teologiczne w Kolegium Angielskim w Rzymie zakończył w 1824, święce nia kapłańskie — 1825. W roku 1828 zostaje rektorem Kolegium Angielskiego, w 1840 — konsekrowany na biskupa tytularnego Melipotamo i mianowany koadiutorem Tomasza Walsha, wikariusza apostolskiego w Anglii. W roku 1850 zostaje mianowany kardynałem i metropolitą Westminsteru w Anglii. Z Pallottim stykał się już jako kleryk.

[480] Wincenty Stanisław Tomba, z Kongregacji Kleryków Regularnych Świętego Pawła, Barnabitów — por. wyżej nr [306], przyp. 208/29. Forli — biskupstwo we Włoszech, sufragania Rawenny, powstałe w II wieku.

[481] Gabriel Laureani, pierwszy kustosz Biblioteki Watykańskiej. Założycielem Biblioteki Watykańskiej jest papież Mikołaj V (1447—1455). Protektorem Biblioteki był kardynał bibliotekarz, administracja zaś należała do dwóch kustoszów.

[482] Alojzy Grati — wypowiedź z dnia 30 X 1836; Zgromadzenie Sług Maryi — por. wyżej nr [306], przyp. 208/6.

[483] Jan Filip Roothan (1785—1853), jezuita, generał zakonu — 1826; wypowiedź z dnia 24 IX 1836 — dosyć krytyczna, lecz rzeczowa; Jezuici — por. wyżej nr [306], przyp. 208/26.

[484] Tomasz Jacek Cipolletti, dominikanin — por. wyżej nr [306], przyp. 208/27; wypowiedź z dnia 22 II 1836.

[485] Alojzy Togni — por. wyżej nr [310], przyp. 2; wypowiedź z dnia 28 IX 1836. Kamilianie — por. wyżej nr [306], przyp. 208/13.

[486] Bartłomiej Altemir, minister generalny Zakonu Braci Mniejszych — por. wyżej nr [306], przyp. 208/3; wypowiedź z dnia 28 X 1836.