Strona 163

Tom I

Mattei[456], Barberini[457], Brignole[458], Mai[459], Ostini[460], Del Drago[461], Falzacappa[462], Polidori[463], Spinola[464], Di Marco[465], Grimaldi[466], Ciacchi[467], Tosti[468] oraz Odescalchi[469] i czterech innych, zmarłych niedawno.

[480] Do tak szlachetnej i znacznej części Świętego Kolegium, do której wchodzi ponad dziewięciu członków Świętej Kongregacji, należy dołączyć jeszcze wielu prałatów rzymskich, biskupów, wikariuszy apostolskich na misjach, następnie generałów i prokuratorów generalnych różnych zgromadzeń zakonnych, proboszczów rzymskich, konsultorów różnych Kongregacji głównych, wśród nich znajduje się wielu konsultorów Kongregacji Świętego Oficjum, następnie wielu innych duchownych świeckich i zakonnych, światłych kaznodziejów, rekolekcjonistów,

[456] Mariusz Mattei da Pergola, mianowany kardynałem — 1833. Byt przewodniczącym Komisji Pomocy dla ofiar epidemii cholery w roku 1837 i w wielkim stopniu przyczynił się do tego, że Pallotti otrzymał dla biednych dziewcząt dom przy Via Borgo Sant’Agata — por. wyżej nr [404], przyp. 381.

[457] Benedykt Barberini, mianowany kardynałem — 1828, pochodził ze znanej rzymskiej rodziny, która wydala papieża Urbana VIII (1623—1644). Pozytywnie na piśmie wypowiedział się o Pobożnym Zjednoczeniu.

[458] Ludwik Brignole — por. wyżej nr [454], przyp. 422.

[459] Angelo Mai — por. wyżej nr [454], przyp. 419.

[460] Piotr Ostini, wpierw biskup lesi, a potem Albano, kardynał — 1838, prefekt Kongregacji do Spraw Biskupów i Zakonników. Dał na piśmie pochlebne świadectwo o Pobożnym Zjednoczeniu.

[461] Ludwik (Alojzy?) Del Drago, kamerling Kościoła Rzymskiego, pisemnie wypowiedział się pozytywnie o Pobożnym Zjednoczeniu — 4 III 1837.

[462] Jan Franciszek Falzacappa (1767—1840), kardynał — 1803. Pisemnie wypowiedział się o Pobożnym Zjednoczeniu — 3 III 1837.

[463] Paweł Polidori — jako prałat współpracuje z Pallottim w organizowaniu nabożeństw majowych; mianowany kardynałem — 1834, zmarł 23 IV 1847 jako prefekt Kongregacji do Spraw Biskupów i Zakonników. Pallotti był obecny przy jego śmierci — por. Lett., nr 1352, s. 298—260.

[464] Hugo Piotr Spinola (1791 —1858), mianowany kardynałem — 1832; wypowiedział się pozytywnie o Pobożnym Zjednoczeniu.

[465] Di Marco dał na piśmie wypowiedź o Pobożnym Zjednoczeniu.

[466] Grimaldi też dał wypowiedź o Pobożnym Zjednoczeniu.

[467] Alojzy Ciacchi (1788—1865), mianowany kardynałem — 1838, był gubernatorem miasta Rzymu, poczynając od roku 1834, a poprzednio prolegatem papieskim w prowincji Bolonia.

[468] Antoni Tosti, urodzony 1776, jako młody kapłan pracował w Pobożnym Związku Świętego Pawła Apostoła wśród duchowieństwa w Rzymie, potem poświęcił się karierze politycznej i administracyjnej. W roku 1834 zastąpił kardynała Ludwika Brignole na stanowisku generalnego skarbnika (ministra finansów), które zajmował do czasu śmierci papieża Grzegorza XVI. Mianowany kardynałem 1838. Pius IX mianował go w roku 1854 bibliotekarzem Kościoła Rzymskiego, na miejsce kardynała .Angelo Mai. Jako skarbnik i bibliotekarz wiele zrobił dla rozwoju instytucji charytatywnych oraz kulturalnych w Rzymie. Z jego polecenia zrobiono gipsowy odlew oblicza św. Wincentego Pallottiego, przed złożeniem ciała tegoż w grobie, w dniu pogrzebu — 25 I 1850.

[469] Karol Odescalchi — por. wyżej nr [9], przyp. 9.