Strona 16

Tom I

8. Wielebny Założyciel przypomina. Główne wytyczne i wskazówki Wiel. Ks. Wincentego Pallottiego dla jego synów duchownych. Zebrał ks. Józef Wróbel SAC, Pallottium — Poznań 1949, stron 148, drukowano na prawach manuskryptu. Pismo stanowi II tom „Biblioteki Zjednoczenia Apostolatu Powszechnego”.

9. Wielebnego Sługi Bożego Wincentego Pallottiego, Założyciela Pobożnego Stowarzyszenia Misyjnego, Listy łacińskie, Ołtarzew 1949, maszynopis, stron 38. Z łacińskiego wydania z roku 1907 przetłumaczył T. Bielski SAC.

10. Bł. Wincenty Pallotti, Reguła Kongregacji Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego oparta na życiu Jezusa Chrystusa. Wydanie skrócone według Kopii Lambruschini, Warszawa 1950, powielacz, stron 156. Przekład z Reg. CAC, nry 1—759, dokonany przez ks. J. Wróbla — III tom „Biblioteki Zjednoczenia Apostolatu Powszechnego (Apostolstwa Katolickiego)”.

11. Bł. Wincenty Pallotti, Reguły Kongregacji Apostolstwa Katolickiego, założonej pod szczególną opieką Najśw. Maryi Panny, Królowej Apostołów — Podręcznik, Warszawa 1950, powielacz, stron 92. Przekład z Reg. CAC, nry 793—1072, dokonany przez ks. J. Wróbla — IV tom „Biblioteki Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego (Powszechnego)”.

12. Bł. Wincenty Pallotti, Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego, Warszawa 1950, powielacz, stron 334. Tłumaczenie z Pia SAC, dokonane przez ks. J. Wróbla – V tom „Biblioteki Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego”.

13. Bł. Wincenty Pallotti, Zbiór Pism odnoszących się do Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego, Warszawa 1950, maszynopis, stron 243. Przekład dziełka Racc. I, dokonany przez ks. J. Wróbla. Tom I serii „Zbiór Pism”.

14. Bł. Wincenty Pallotti, Zbiór Pism odnoszących się do Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego, Warszawa 1950, maszynopis, cz. 1 — stron 215, cz. 2 – stron 116. Przekład dziełka Racc. II, przez ks. J. Wróbla. Tom II serii „Zbiór Pism”.

15. Bł. Wincenty Pallotti, Modlitwy, rozważania, rady, materiał do kazań, Warszawa 1950, maszynopis, cz. 1 — stron 119, cz. 2 — stron 129, cz. 3 — stron 155. Tłumaczenie dziełka Collez. spirit., przez ks. J. Wróbla. Tom III serii „Zbiór Pism”.

16. Bł. Wincenty Pallotti, Miesiąc Maj dla osób zakonnych, Warszawa 1950, maszynopis, stron 82. Przetłumaczył ks. J. Wróbel z piątego wydania włoskiego z roku 1852.

17. Bł. Wincenty Pallotti, Bóg — Miłość nieskończona, Ołtarzew 1950, stron 84, maszynopis. Przetłumaczył ks. J. Wróbel z Iddio, l’Amore infinito, Roma 1936.

18. Szczególne wybraństwo — Wybór Pism Błog. Wincentego Pallottiego z lat studiów 1815—1818, Warszawa 1953, maszynopis, stron 144. Opracował ks. J. Wróbel. Tom pierwszy.

19. Wszystkim dla wszystkich — Wybór Pism Blog. Wincentego Pallottiego z lat kapłaństwa 1818—1835, Warszawa 1953, maszynopis, stron 229. Opracował ks. J. Wróbel. Tom drugi.

20. Założyciel SAK— Powstanie i kształtowanie się Stowarzyszenia Apostolstwa