Strona 149

Tom I

47. [SPRAWOZDANIE FINANSOWE][393]

[423] Pobożne Zjednoczenie otwarło prywatnie, uzyskawszy uprzednio zgodę Kardynała Wikariusza[394], Związek[395] w Kolegium Urbanum[396], przeprowadziło tylko jedną kwestę przed wyjazdem Monsignora Reisacha[397], a potem już tego nie kontynuowało: składka została złożona w Kasie Oszczędności[398].

[424] Podczas Oktawy Objawienia Pańskiego niektórzy zadeklarowali dobrowolnie pewne ofiary pieniężne, zebrano jednak tylko jedenaście paoli[399].

[425] Wydatki związane z Oktawą pokrywane są z tego, co złożą niektórzy członkowie Pobożnego Zjednoczenia oraz inni pobożni dobrodzieje, którzy specjalnie są poproszeni o to; zwłaszcza w czasie ostatniej Oktawy wiele dzieł zostało wykonanych bezinteresownie. Ofiary pieniężne, zbierane podczas kazań w czasie tychże Oktaw, zostały przekazane na budowę kościoła w Ormi[400]. Ofiary zebrane w czasie pierwszej Oktawy[401] zostały wydane na kartki na chleb dla biednych, zgodnie z celem instytucji.

[426] Koszta związane z Pobożnym Domem Miłosierdzia[402] oraz z prowadzeniem szkół wieczorowych pokrywają również pobożni dobrodzieje.

[427] Koszta innych dzieł pokrywają ze swego majątku członkowie Pobożnego Zjednoczenia, a także niektórzy pobożni dobrodzieje składają pieniężne ofiary na te cele.

[428] Przyjmuje się na członków ludzi, którzy podejmują się wykonywania pewnych dzieł, oraz tych, co zobowiązują się do modlitwy; nie tworzy się związków mających na celu zbieranie ofiar pieniężnych.

[393] Pismo w oryginale jest autografem Pallottiego, obejmuje 4 strony, z których druga i trzecia są czyste. Za czas powstania Pisma przyjmuje się okres od polowy sierpnia do połowy września 1838 — powstało w związku z posądzeniem Pallottiego o nadużycie zebranych ofiar pieniężnych. Tekst w: Op. compl., vol. V, s. 171—173; Race. II, s. 107, nry 296—304.

[394] Mowa o Karolu Odescalchi — zob. wyżej nr [9], przyp. 9.

[395] Chodzi o Związek klasy ofiarodawców Pobożnego Zjednoczenia — zob. wyżej nr [220].

[396] Kolegium Urbanum — Kolegium prowadzone przez Kongregację Rozkrzewiania Wiary, założone w 1627 przez papieża Urbana VIII (1623—1644), stąd nazwa Kolegium Urbanum.

[397] Karol August von Reisach (1800—1869), mianowany rektorem Kolegium Urbanum — 1830, biskupem Eichstaett — 1836, kardynałem — 1855. Był przewodniczącym Przygotowawczej Komisji do Spraw Polityczno-Kościelnych Soboru Watykańskiego I.

[398] Kasa Oszczędności (Cassa di Risparmio) założona w Rzymie w roku 1836.

[399] Jedenaście paolo — około 2 tysiące lirów (jeden paolo był dziesiątą częścią skuda, jeden scudo — około trzech obecnych dolarów USA).

[400] Ormi — Urmia (Urmya, Rezayeh) w Iranie (Persja), siedziba archidiecezji obrządku chaldejskiego, założonej w III wieku, zamienionej na biskupstwo katolickie w roku 1647, restaurowanej w roku 1890. Przekazano na ten cel sumy zebrane podczas Oktawy w latach 1837 i 1838. Por. niżej nr [437], przyp. 407.

[401] Po raz pierwszy uroczystości Oktawy Objawienia Pańskiego zostały urządzone w roku 1836.

[402] Mowa o Zakładzie otwartym w dniu 4 VI 1836 w Rzymie przy Via Borgo Sant” Agata dei Goti, istniejącym do dzisiejszego dnia. Por. wyżej nr [404], przyp. 381.