Strona 134

Tom I

wielu Papieży wiernym zapisanym do Bractwa Różańca Świętego[346], są prawie niezliczone: dlatego też bardzo się poleca, aby każdy zapisał się do tegoż Bractwa.

[368] Tajemnice różańca świętego[347]

W poniedziałki i czwartki rozważa się pięć tajemnic radosnych.

W pierwszej tajemnicy radosnej rozważać będziemy, jak anioł Gabriel zwiastował Najśw. Pannie, że pocznie Ona i porodzi Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Ojcze nasz itd.

(Strona 13) W drugiej tajemnicy radosnej rozważać będziemy, jak Najśw. Panna dowiedziawszy się, że święta Elżbieta ma zostać matką, pospieszyła, by ją odwiedzić, i pozostała przy niej przez trzy miesiące.

W trzeciej tajemnicy radosnej rozważać będziemy, jak Najśw. Panna, gdy nadszedł czas Jej rozwiązania, porodziła w miasteczku Betlejem o pomocy naszego Boskiego Odkupiciela i złożyła Go w żłóbku pomiędzy dwoma zwierzętami.

W czwartej tajemnicy radosnej rozważać będziemy, jak Najśw. Panna w dzień swojego oczyszczenia przedstawiła Jezusa Chrystusa, naszego Pana, w świątyni i złożyła Go w ramiona starca, świętego Symeona.

W piątej tajemnicy radosnej rozważać będziemy, jak Najśw. Panna, zgubiwszy swego Syna, szukała Go przez trzy dni i trzeciego dnia znalazła w świątyni pomiędzy doktorami, z którymi, mając dwanaście lat, dyskutował.

(Strona 14) We wtorki i piątki rozważa się pięć tajemnic bolesnych.

W pierwszej tajemnicy bolesnej rozważać będziemy, jak Pan nasz, Jezus Chrystus, modlił się w Ogrójcu, pocąc się przy tym krwią.

W drugiej tajemnicy bolesnej rozważać będziemy, jak Jezus był okrutnie biczowany w domu Piłata.

W trzeciej tajemnicy bolesnej rozważać będziemy, jak Jezus Chrystus był koronowany najostrzejszymi cierniami.

W czwartej tajemnicy bolesnej rozważać będziemy, jak Jezus Chrystus, będąc skazany na śmierć, dla swego większego zawstydzenia i boleści upadał pod belkami drzewa krzyżowego.

W piątej tajemnicy bolesnej rozważać będziemy, jak Jezus po przybyciu na Górę Kalwarię został rozebrany i przybity do krzyża, w obecności swej zbolałej Matki.

W środy, soboty i niedziele rozważa się pięć tajemnic chwalebnych.

W pierwszej tajemnicy chwalebnej rozważać będziemy, jak Pan nasz, Jezus Chrystus, trzeciego dnia po swojej męce i śmierci zwycięsko i chwalebnie zmartwychwstał, aby już więcej (Strona 15) nie umierać.

[346] Bractwo Różańca Świętego powstało za czasów św. Dominika, który je propagował, w roku 1221 w Walencji (Hiszpania), wkrótce rozwinęło się w całym Kościele. Pierwszy nadał mu odpusty papież Urban IV; potwierdzili je potem Sykstus IV, Leon IV, Klemens VII, Pius V, obdarzając je duchowymi łaskami i powierzając kierownictwo Ojcom Dominikanom.

[347] Sformułowanie „tajemnic” nie pochodzi od Pallottiego: są to formuły używane w Rzymie, poczynając od XVII wieku.