Strona 133

Tom I

całej wieczności i przez całą wieczność, w każdym nieskończonym momencie, Najdroższą Krew Jezusa Chrystusa, i postanawiam to ofiarowywać na podziękowanie, jak gdybyś już mnie uczynił świętym i doskonałym, jak doskonałym i świętym jest Ojciec Niebieski[342], i jak gdybyś już mnie przemienił w tegoż Pana naszego Jezusa Chrystusa[343], i jak gdybyś mi już dał niebo, bez potrzeby cierpienia w czyśćcu.

Akt strzelisty

Mój Jezu, świętością i doskonałością swojego najświętszego życia zniszcz całą brzydotę mojego życia i niech Twoje najświętsze życie stanie się moim życiem. Destruatur tota vita mea, et vita Jesu Christi Domini mei sit vita mea[344].

[366] Prawdy, które powinien rozważać często każdy chrześcijanin

1. Jedynym naszym celem jest chwała Boga i zbawienie duszy; (Strona 11) aby osiągnąć zbawienie, potrzebna jest łaska, ażeby zaś otrzymać łaskę, potrzebna jest ustawiczna modlitwa oraz częste przystępowanie do sakramentów świętych.

2. Jedynym naszym przejściem jest śmierć.

3. Jedynym złem jest grzech.

4. Jedynym lękiem jest lęk przed sądem.

5. Jedyną męką jest piekło.

6. Jedynym dobrem jest niebo.

7. Jedyną pociechą jest miłosierdzie Boże i wstawiennictwo Najśw. Maryi.

8. Jedynym przykładem jest życie Jezusa Chrystusa.

9. Jedynym przedmiotem kontemplacji jest męka Jezusa Chrystusa.

10. Jedynym skarbem jest Najśw. Sakrament.

11. Jedyną miłością jest Bóg.

12. Wspieranie naszego bliźniego w jego potrzebach duchowych i doczesnych jest pewnym środkiem uzyskania miłosierdzia.

[367] Pożyteczna uwaga

Prawdziwie pobożne odmawianie różańca świętego, połączone z rozważaniem świętych tajemnic, stało się najskuteczniejszym (Strona 12) środkiem, jakim się posłużył św. Dominik[345], aby ożywić świętą wiarę i rozpalić miłość wśród katolików i rozszerzać je w różnych częściach świata. Dlatego też każdy pobożny katolik, który się stara czynić jedno i drugie, może się spodziewać tychże samych skutków, gdy oprócz odmawiania wyżej podanych modlitw będzie się starał pobożnie odmawiać różaniec święty. Poleca się mu to gorąco, ponieważ rozważając jego święte tajemnice będzie się uczył poznawać, kochać i naśladować Jezusa Chrystusa, co jest właśnie głównym celem tego odmawiania; z tego też powodu Wielka Matka Boga chce, aby odmawianie różańca świętego było rozszerzane.

Wszelkiego rodzaju cuda, które wszechmocny Bóg zdziałał na korzyść odmawiających różaniec święty, i odpusty oraz duchowe przywileje, udzielone przez

[342] Por. Mt 5, 48.

[343] Por. 2 Kor 3,18.

[344] Por. Ga 2,20.

[345] Św Dominik zmarł w 1221, zob. wyżej nr [306], przyp. 208/27