Strona 132

Tom I

Pańskie, Pustelnicy i wszyscy Święci, proście Pana żniwa, aby posiał robotników na żniwo swoje i przebaczył ludowi swemu[333], abyśmy wszyscy z Nim i z Ojcem, i z Duchem Świętym radować się mogli na wieki wieków. Amen.

[363] Modlitwy

Przedwieczny Ojcze, w swoim nieskończonym miłosierdziu ze wzglądu na nieskończone zasługi Twojego Boskiego Syna Jezusa spraw, (Strona 7) aby Cię poznały i pokochały wszystkie dusze, ponieważ wszystkie chcesz zbawić[334].

Ojcze nasz. Zdrowaś, Maryjo. Chwała Ojcu.

Mając na względzie najświętsze tajemnice odkupienia ludzkiego, poślij, Panie, robotników na żniwo swoje i przebacz ludowi swemu[335].

Przedwieczne Słowo Wcielone, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, racz nawrócić do siebie wszystkie dusze, ponieważ dla nich stałeś się posłuszny aż do śmierci na krzyżu[336].

Ojcze nasz. Zdrowaś, Maryjo. Chwała Ojcu.

Mając na względzie zasługi i wstawiennictwo Najświętszej Rodzicielki swojej i wszystkich Aniołów i Świętych, poślij, Panie, robotników na żniwo swoje i przebacz ludowi swemu[337].

Duchu Święty, Boże, ze względu na zasługi męki i śmierci Jezusa racz rozpalić swą najgorętszą i wszechmocną miłość w sercach wszystkich[338], aby na całym świecie nastała jedna Owczarnia i jeden Pasterz[339] i abyśmy wszyscy mogli dojść do wysławiania na wieki Twego Boskiego miłosierdzia w niebie[340]. Amen.

Ojcze nasz. Zdrowaś, Maryjo. Chwała Ojcu.

Królowo Apostołów i wszyscy Aniołowie, i Święci, proście Pana żniwa, aby posłał robotników na żniwo swoje i przebaczył ludowi swemu[341], abyśmy wszyscy (Strona 8) z Nim i Ojcem, i Duchem Świętym radować się mogli na wieki wieków. Amen.

[364] Modlitwa na każdy dzień

(Tekst modlitwy podany jest już wyżej pod nrem [332]).

[365] Pobożna intencja i ofiarowanie się, które należy

powtarzać często w ciągu dnia

Postanawiam, mój Boże, wykonywać teraz i od całej wieczności, i przez cala wieczność, w każdym nieskończonym momencie, tyle (Strona 10) aktów miłości Boga i aktów wszystkich cnót, i tyle dzieł dobrych, na ile Ty zasługujesz, i wszystko z taką doskonałością, na jaką Ty zasługujesz, i wszystko to czynić we wszystkich możliwych celach, które się Tobie podobają. Pragnę w tych celach ofiarować i ofiarowywać od

[333] Por. Łk 10,2; Jl 2,17.

[334] Por. l Tm 2,4.

[335] Por. Łk 10,2; Jl 2,17.

[336] Por. Flp 2,8.

[337] Por. Łk 10,2; Jl 2,17.

[338] Por. Rz 5,5.

[339] Por. J 10,16.

[340] Por. Ps 88,2.

[341] Por. Łk 10, 2; Jl 2, 17.