Strona 131

Tom I

wielkie, ale robotników mało: proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na żniwo swoje” [328] , dozwól łaskawie, abyśmy w zjednoczeniu z tą Boską intencją, w jakiej Ty sam, będąc na ziemi, zanosiłeś modlitwę do Ojca, mogli zanieść do Ciebie te prośby, by zostać wysłuchanymi przez Twoje miłosierdzie, ze względu na zasługi i wstawiennictwo Najświętszej Rodzicielki Twojej i wszystkich Świętych. Amen.

V. Przez tajemnicę świętego wcielenia Twego[329],

R. Poślij, Panie, robotników na żniwo swoje i przebacz ludowi swemu[330]

Przez przyjście Twoje, Poślij itd.

Przez narodzenie Twoje, Poślij itd.

Przez modlitwę, posłuszeństwo i łagodność Twoją, Poślij itd.

Przez chrzest i święty post Twój, Poślij itd.

Przez przedziwne nauczanie Twoje, Poślij itd.

(Strona 5) Przez krzyż i mękę Twoją, Poślij itd.

Przez śmierć i pogrzeb Twój, Poślij itd.

Przez święte i wieczne kapłaństwo Twoje,[331] Poślij itd.

Przez nieskończoną miłość, z jaką drogocenną krwią świat odkupiłeś, Poślij itd.

Przez ustanowienie sakramentów, Poślij itd.

Przez święte zmartwychwstanie Twoje, Poślij itd.

Przez cudowne wniebowstąpienie Twoje, Poślij itd.

Przez przyjście Ducha Świętego Pocieszy cielą, Poślij itd.

Przez zasługi i wstawiennictwo Najświętszej Rodzicielki Twojej, Poślij itd.

Przez zasługi i wstawiennictwo świętych Aniołów i Archaniołów, Poślij itd.

Przez zasługi i wstawiennictwo świętych Patriarchów i Proroków, Poślij itd.

Przez zasługi i wstawiennictwo świętych Apostołów i Ewangelistów, Poślij itd.

Przez zasługi i wstawiennictwo świętych Uczniów Twoich, Poślij itd.

Przez zasługi i wstawiennictwo świętych Niewinnych Młodzianków i Męczenników, Poślij itd.

Przez zasługi i wstawiennictwo świętych Biskupów i Wyznawców, Poślij itd.

Przez zasługi i wstawiennictwo świętych (Strona 6) Doktorów, Kapłanów i Lewitów,Poślij itd.

Przez zasługi i wstawiennictwo świętych Zakonników i Pustelników, Poślij itd.

Przez zasługi i wstawiennictwo świętych Dziewic i Wdów, Poślij itd.

Przez zasługi i wstawiennictwo wszystkich Świętych, Poślij itd.

Królowo Apostołów, proś Syna swego, Pana żniwa,

aby posłał robotników na żniwo swoje i przebaczył ludowi swemu[332].

Wszyscy święci Aniołowie, Archaniołowie, Trony i Państwa, Księstwa i Władze, Moce Niebios, Cherubini i Serafini, Patriarchowie i Prorocy, święci Doktorzy Prawa, Apostołowie, wszyscy Męczennicy Chrystusowi, święci Wyznawcy, Dziewice

[328] Łk 10,2.

[329] Por. Litanię do Wszystkich Świętych.

[330] Por. Łk 10,2; Jl 2,17.

[331] Por. Hbr 7,24.

[332] Por. Łk 10,2; Jl 2,17.