Strona 130

Tom I

Całując Świętą Purpurę, zdaję się na decyzję; niech itd. [359] Do wymienionego w prośbie Pobożnego Zjednoczenia.

2 października 1837.

Udziela się wszelkiego zatwierdzenia i błogosławieństwa. C(arlo) Card. Vicario[325].

37. [MODLITWY W INTENCJI OBRONY, ROZSZERZANIA I ZACHOWYWANIA POBOŻNOŚCI I WIARY KATOLICKIEJ][326]

[360] — (Na pierwszej strome okładki znajduje się napis:)

Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana żniwa, żeby posłał robotników na żniwo swoje (Łk 10).

(Druga strona okładki jest czysta).

(Strona 1) Modlitwy w intencji obrony, rozkrzewiania i zachowywania pobożności i wiary katolickiej.

(Obrazek przedstawiający Matkę Bożą z Dzieciątkiem, na tronie wśród obłoków).

Rzym 1838. W drukarni Hospicjum Apostolskiego przy Pietro Aurelj.

(Strona 2 — czysta).

Strona 3) Uwaga dla czytelnika

[361] Przykazanie miłości nakłada na wszystkich obowiązek starania się zarówno o swoje jak i bliźniego zbawienie wieczne, przy użyciu wszystkich środków duchowych i doczesnych, na wszelki możliwy sposób, stosownie do stanu, talentu, okoliczności czasu, miejsca oraz odpowiednio do większej lub mniejszej ilości środków duchowych i doczesnych, jakich Bóg udzielił każdemu. Przykazanie miłości pobudza każdego, aby się starał za pośrednictwem krzewienia świętej wiary o rozwój królestwa Jezusa Chrystusa, które jest celem naszych pragnień i naszych modlitw. A ponieważ modlitwa zanoszona w sposób pokorny, ufny i wytrwały jest niechybnym środkiem, aby otrzymać wszystko, co dotyczy większej chwały Boga i zbawienia dusz, ożywienia świętej wiary i rozpalenia miłości wśród katolików oraz rozszerzenia wiary we wszystkich częściach świata, dlatego też usilnie się poleca odmawianie poniższych modlitw.

[362] — (Strona 4). Modlitwy

Panie Jezu Chryste, który dla odkupienia świata stałeś się posłuszny aż do śmierci[327] i który swoim Apostołom i Uczniom powiedziałeś: „Żniwo wprawdzie

[325] Tekst znajdujący się pod tym numerem napisał Odescalchi.

[326] Włosko-łaciński tekst modlitw został wydany w roku 1838 (styczeń—lipiec), najprawdopodobniej w związku z Oktawą Objawienia Pańskiego. Książeczka liczy 16 stron, formatu 7,8 x 10,7 cm. Tekst znajduje się w: Op. compl., vol. IV, s. 38—51. Drukarnia Hospicjum Apostolskiego (Stamperia dell Ospizio Apostolico) została założona w roku 1587 przez papieża Sykstusa V (1585—1590) i służyła Kongregacji Rozkrzewiania Wiary.

[327] Por. Flp 2,8.