Strona 127

Tom I

35. [WYKAZ OSÓB MIESZKAJĄCYCH PRZY KOŚCIELE SPIRITO SANTO][302]

[357] Imię i nazwisko &#8594 Przybycie &#8594 Odejście

Ks. Józef Marinom[303] &#8594 15 VI 1837 &#8594 30 I 1841 Wiceproboszcz przy S. Michele[304]

Ks. Rafał Melia[305] &#8594 13 VIII 1837

Franciszek Triboli[306] &#8594 10 V 1839

Teodor Noethen, Prusak[307] &#8594 18 III 1840 &#8594 26 III 1841

Tomasz Alkusci[308] &#8594 4 IV1840

Ks. Franciszek Vaschetti, somasek[309] &#8594 27 VII 1840 &#8594 27 VIII 1840 Misje w Pegu[310]

Kajetan Ceccarini[311] &#8594 jak wyżej &#8594 jak wyżej Katechista w Pegu

Ks. Jan Franciszek Bartelli[312] &#8594 26 VIII 1840 &#8594 1 IX1840 Misje w Pegu

[302] Ks. Jan Franciszek Bartelli11 26 VIII 1840Autograf Pallottiego oraz nieznanej osoby, liczy 4 stronice, z których pierwsza i czwarta są czyste. Pochodzi z okresu 15 VI 1837 — IV 1842. Tekst podany jest w: Op. compl., vpl. VI, s. 7—10. Kościół Spirito Santo — zob. wyżej nr [62], przyp. 22.

[303] Marinoni — urodził się w roku 1810 w Mediolanie i tam umarł w roku 1891. Kilka lat po święceniach przybył do Rzymu, gdzie współpracował i mieszkał z Pallottim. Opuścił wspólnotę z powodu słabego zdrowia, pełnił potem obowiązki wikariusza w Hospicjum Apostolskim San Michele a Ripa, a wreszcie proboszcza. W roku 1850 zostaje odwołany z Rzymu, by w Saronno, w diecezji Pavia, objąć kierownictwo nowo tworzonego na życzenie papieża Piusa IX Seminarium dla Misji Zewnętrznych. Organizator bowiem tego Seminarium Angelo Ramazzotti został mianowany biskupem Pavii. W roku 1851 Seminarium przeniesiono do Mediolanu, a Marinoni był jego kierownikiem aż do swojej śmierci. Seminarium Misyjne zostało połączone w roku 1926 z powstałym wcześniej (r. 1874) w Rzymie Seminarium Świętych Apostołów Piotra i Pawła dla Misji Zewnętrznych i istnieje nadal w Mediolanie jako Instytut Papieski Świętych Apostołów Piotra i Pawła oraz Świętych Ambrożego i Karola dla Misji Zewnętrznych. Na decyzję Piusa IX dotyczącą założenia Seminarium Misyjnego w archidiecezji mediolańskiej miał pewien wpływ Pallotti, również na kształtowanie się tego Seminarium wywarł wpływ przez Marinoniego.

[304] Hospicjum S. Michele – por. wyżej nr [38], przyp. 33.

[305] Melia — por. wyżej nr [315], przyp. 227.

[306] Triboli — urodzony w Rzymie w parani Santa Lucia del Gonfalone, opuścił wspólnotę w roku 1843.

[307] Noethen — rodem z Prus, wyjechał na misje do Ameryki Pomocnej.

[308] Alkusci — zob. wyżej nr [38], przyp. 38.

[309] Vaschetti — członek Zakonu Kleryków Regularnych z Somascha, por. nr [306], przyp. 208/44.

[310] Pegu — miej scowość w Birmie.

[311] Ceccarini — członek Zakonu Kleryków Regularnych z Somascha, por. wyżej nr [306], przyp. 208/44.

[312] Bartelli —jak wyżej, przyp. 10.