Strona 125

Tom I

Jezus Chrystus obiecał wieczną zapłatę nawet za kubek wody podany bliźniemu z miłości do Niego[294].

Kwity z potwierdzeniem odbioru należy przekazywać inkasentowi przyjmującemu ofiary.

Ofiary nadzwyczajne Ofiary w pieniądzach Ofiary w rzeczach Karol August, biskup Eichstaet[295]

33. [ZAŚWIADCZENIE O WPISIE DO POBOŻNEGO ZJEDNOCZENIA][296]

[350] Rzym, 11 XII 1837. Ksiądz Kasper Del Bufalo, kanonik[297]. Do Pobożnego Zjednoczenia (alla Pia Societa), założonego pod szczególną opieką Najśw. Maryi, Królowej Apostołów, i mającego na celu troskę o wzrost, obronę i rozkrzewianie pobożności oraz katolickiej wiary, został zapisany w dniu 11 XII 1837, w 51 roku swego życia.

34. [ZWIĄZEK KLASY OFIARODAWCÓW NA RZECZ URZĄDZENIA I ROZWOJU POBOŻNEGO ZJEDNOCZENIA][298]

[351] Apostolstwo Katolickie, czyli Pobożne Zjednoczenie (Pia Societa), mające na celu wzrost, obronę i rozkrzewianie pobożności oraz katolickiej wiary, pod szczególną opieką Najśw. Maryi, Królowej Apostołów.

Celem urządzenia i rozwoju Pobożnego Zjednoczenia wezwano[299] wszystkich gorliwych ludzi do składania szlachetnych ofiar, miesięcznych itp., aby w ten sposób mogli oni jeszcze bardziej uczestniczyć w wielkich zasługach zachowywania i rozwijania katolickiej religii.

[294] Por. Mt 10,42.

[295] Karol August von Reisach (1800—1869), w 1830 mianowany rektorem Kolegium Rozkrzewiania Wiary, od 1836 biskup Eichstaett, kardynał 1855.

[296] Tekst zaświadczenia, które przechowało się w oryginale, został napisany przez Pallottiego; podany jest w: Lett., s. 113, nr 469.

[297] Kasper Del Bufalo urodził się w Rzymie w roku 1786, zmarł tamże 28 XII 1837; kanonik Bazyliki Św. Marka od 1807, święcenia kapłańskie otrzymał w 1808. W roku 1815 założył Kongregację Przenajdroższej Krwi. Ogłoszony błogosławionym w 1904, świętym — w 1954. Pallotti zapoznał się z Del Bufalo w Hospicjum Santa Galia prawdopodobnie już w roku 1816. Del Bufalo darzył Pallottiego przyjaźnią aż do swej śmierci.

[298] Oryginał jest luźną kartką, własnoręcznie zapisaną przez Pallottiego. Brak podanej daty; przyjmuje się, że Pismo pochodzi z okresu marzec—listopad 1837. Tytułu, ujętego w nawiasach, nie mamy w oryginale, natomiast podaje go kaligraficzna kopia. Tekst Pisma znajduje się w: Op. compl., vol. V, s. 147—151; Race. II, s. 56—57, nry 139—144.

[299] Por. wyżej nry [335]—[346].