Strona 110

Tom I

11. Przewielebny ksiądz Benedykt Brinciotti, zastępca proboszcza przy kościele San Carlo ai Catinari[228].

12—14. Pan Józef Galliano[229], zamieszkały przy Ripa Grandę nr 49, drugie piętro; niczego jednak nie przyniósł[230].

15. Przewielebny ksiądz Michał Angelo Stefani, rektor Czcigodnego Hospicjum Apostolskiego[231].

16. Przewielebny ksiądz Rafał Casini, były przełożony Apostolskiego Hospicjum S. Michele, 17 października (1836)[232]. Nic.

17. Przewielebny ksiądz Piotr Paweł Fabiani, spowiednik w Czcigodnym Klasztorze S. Silvestro in Capite, dnia 4 października[233].

18. Pan Rocatis, za pośrednictwem pani Magdaleny Borgogni, zamieszkały przy Palazzo Stampa, na drugim piętrze[234].

[228] Brinciotti — nie spotykamy go już więcej w Pismach Pallottiego. Kościół San Carlo ai Catinari znajduje się przy Piazza Benedetto Cairoli. Obsługiwany był za czasów Pallottiego przez Barnabitów. Obecnie na terenie jego parafii leży Dom Generalny Pallotynów przy Via Pettinari oraz Piazza Pallotti.

[229] Galliano — zob. w tekście nry 19 i 20; człowiek świecki, nie mamy więcej o nim wzmianek w Pismach Pallottiego. Ulica Ripa Grandę znajduje się na Zatybrzu przy Ponte Aventino.

[230] Uwaga: „niczego jednak nie przyniósł” zrobiona jest przez Pallottiego w późniejszym czasie.

[231] Stefani współpracuje z Pallottim od roku 1835. Przechował się szereg listów pisanych przez Pallottiego do Stefaniego. Hospicjum Apostolskie — zob. wyżej nr [38], przyp. 4.

[232] Casini — przechowało się kilka listów pisanych przez Pallottiego do Casiniego, pierwszy nosi datę 6 VIII 1818. Hospicjum S. Michele — zob. wyżej nr [38], przyp. 4. Słowo „Nic” dopisane zostało później.

[233] Fabiani — pozostało kilka listów pisanych przez Pallottiego do Fabianiego. W klasztorze San Silvestro in Capite znajdowały się Klaryski. Klasztor i kościół San Silvestro in Capite znajdują się przy placu o tejże nazwie, przy Via della Mercede, bocznej do Via del Corso.

[234] Rocatis — na imię mu było Józef. Dochowało się kilka listów pisanych przez Pallottiego do Rocatisa; nie mamy natomiast wzmianki o Magdalenie Borgogni.