Strona 106

Tom I

22. [PROŚBA DO OPATA GENERALNEGO TRAPISTÓW O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W DOBRACH DUCHOWYCH][209]

[307] Opat Generalny Trapistów Rzym, 19 VIII 1836.

Apostolstwo Katolickie (…) założone w Rzymie, otrzymawszy razem z odnośnymi dyplomami udział we wszystkich duchowych skarbach i dobrych uczynkach zakonów regularnych, gorąco pragnie uzyskać uczestnictwo w tych dobrach, które są własnością Klasztorów Ścisłej Obserwancji z La Trappe (…)

[209] Dochował się brudnopis listu do opata generalnego Trapistów. Początek Trapistom dał Armand Jan Le Bouthillier de Rance, początkowo ksiądz świecki i kanonik katedry Notre-Dame w Paryżu, posiadający jako beneficjum opactwo cysterskie w miejscowości La Trappe (Francja). Potem sam został cystersem i jako opat przeprowadził odnowę, wracając do ściślejszej obserwancji. Od nazwy miejscowości La Trappe zreformowani w roku 1664 Cystersi otrzymują nazwę Trapistów. Udział w dobrach duchowych został przyznany 6 X 1836 — zob. wyżej nr [306], przyp. 208/34.