Strona 104

Tom I

21. [UCZESTNICTWO W DOBRACH DUCHOWYCH ZAKONU KAMEDUŁÓW][207]

[306] List do o. Józefa Marii Penso, kameduły z Monte Corona. Rzym, 20 VII 1836.

Dyplom przechowujemy w rodzinie, pragnę jednak rozszerzyć na całe Zjednoczenie Apostolstwa: na wszystkich, obojga pici, wiernych Chrystusowych, którzy w jakikolwiek sposób należą doń czy wspierają je lub w jakikolwiek sposób mu sprzyjają, to znaczy na całe Pobożne Zjednoczenie, założone celem zachowywania i rozkrzewiania katolickiej wiary czy to przez posługę apostolską, czy też za pośrednictwem innych dzieł miłości, w absolutnej zależności od najwyższej widzialnej Głowy Kościoła Świętego[208]\.

[207] List Pallottiego do Józefa Marii Penso przechował się w oryginale. Tekst w: Lett., s. 95, nr 381. Pallotti dopomógł Pensie wstąpić do klasztoru Kamedułów w Monte Corona. Kongregacja Eremicka Kamedułów z Monte Corona została założona w roku 980, zreformowana w roku 1523. Kongregacja została przyjęta do Pobożnego Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego 20 II 1836 roku, jej generalny prokurator, Eugeniusz Humbourg, dał na piśmie (23 XI 1836) pozytywną wypowiedź o Zjednoczeniu. Dochowało się kilka listów pisanych przez Pallottiego do o. Penso. Przytaczamy ten list, gdyż świadczy on o tym, że Pallotti starając się o udział całego Zjednoczenia w dobrach duchowych zakonów opierał się na fakcie, iż jego własna rodzina naturalna korzystała już z udziału w dobrach pewnych zakonów.

[208] W roku 1836 czterdzieści jeden wymienionych niżej zakonów dopuściło Pobożne Zjednoczenie do udziału we wszystkich swoich dobrach duchowych, jakie mogły być przekazane innym:
1) 28 IV 1836 — Kongregacja Mnichów Eremitów z Camaldoli, założona w roku 980 przez św. Romualda.
2) 29 IV 1836 — Kongregacja Eremitów Kamedułów z Monte Corona, założona w roku 980, zreformowana w roku 1523.
3) 3 VIII 1836 — Zakon Braci Mniejszych Świętego Franciszka, założony przez św. Franciszka z Asyżu w roku 1209.
4) 3 VIII 1836 — Zakon Braci Eremitów Świętego Augustyna, założony w wieku IV, zjednoczony w roku 1256, oparty na regule ułożonej w wieku XII na podstawie pism św. Augustyna.
5) 3 VIII 1836 — Zakon Braci Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmelu Dawnej Obserwancji, założony przez Bertolda z Kalabrii, reguła została zatwierdzona w r. 1226.
6) 3 VIII 1836 — Zakon Sług Najświętszej Maryi Panny, założony we Florencji w roku 1233 przez Bonifiliusa Monaldi, Jana de Bonagiunla, Benedykta Kell’ Antella, Bartłomieja degli Amidei, Ricovera de Uguccione, Gerardiana de Sostegno i Aleksego Falconieri.
7) 4 VIII 1836 — Zakon Braci Mniejszych Kapucynów, gałąź franciszkańska, zreformowana w roku 1525 przez Mateusza z Bussi, od roku 1619 istniejący jako samodzielny zakon.
8) 5 VIII 1836 — Klasztor Świętego Grzegorza Mnichów Armeńskich, klasztor Zakonu Świętego Antoniego z Aleppo Maronitów pod wezwaniem Św. Grzegorza Oświeciciela, znajdujący się w Rzymie przy kościele San Piętro in Vincoli, tu mieszkał prokurator generalny zakonu, założonego w roku 1695.
9) 5 VIII 1836 — Trzeci Zakon Regularny Świętego Franciszka, wyłoniony z Zakonu Franciszkańskiego w roku 1447.
10) 5 VIII 1836 — Zakon Najświętszej Maryi Panny od Wykupu Niewolników, założony w roku 1218 przez św. Piotra Nolasco.
11) 5 VIII 1836 — Zakon Braci Najmniejszych Świętego Franciszka a Paulo, założony w roku 1435 przez św. Franciszka a Paulo.
12) 5 VIII 1836 — Kongregacja Rzymsko-Parrneńska Zakonu Świętego Hieronima, gałąź hiszpańskiej kongregacji, założona przez Lope de Olmedo (1370—1433).. W Rzymie mieli klasztor na Awentynie.
13) 5 VIII 1836 — Klerycy Regularni dla Posługi Chorym (Kamilianie), założeni w roku 1582 przez św. Kamila de Lellis.
14) 5 VIII 1836 — Kongregacja Kleryków Regularnych Matki Bożej, założona w roku 1574 przez Jana Leonardi.
15) 6 VIII 1836 — Zakon Braci Eremitów Bosych Świętego Augustyna, gałąź augustiańska, zreformowana w latach 1592—1599.
16) 8 VIII 1836 — Zakon od Pokuty, założony w roku 1723 przez Jana Varella Losada, nazywany też jest „Nazaretanami”.
17) 9 VIII 1836 — Zakon Braci Mniejszych Konwentualnych Świętego Franciszka, gałąź franciszkańska (założeni w roku 1209).
18) 10 VIII 1836 — Zakon Najświętszej Trójcy od Wykupu Niewolników, założony w roku 1218 przez św. Jana z Mathy i św. Feliksa z Valois.
19) 11 VIII 1836 — Zakon Braci Bosych Świętej Trójcy, gałąź Zakonu Najświętszej Trójcy od Wykupu Niewolników, założona w roku 1596 przez bł. Jana Chrzciciela od Poczęcia.
20) 11 VIII 1836 — Kongregacja Kleryków Bosych Najświętszego Krzyża i Męki Pana naszego Jezusa Chrystusa, założona w roku 1720 przez św. Pawła od Krzyża.
21) 12 VIII 1836 — Zakon Kleryków Regularnych Mniejszych, założony w roku 1588 przez Franciszka Caraciollo, Fabrycjusza Caraciollo i Jana Adorno.
22) 13 VIII 1836 — Kongregacja Księży od Nauki Chrześcijańskiej, powstała z trzech Kongregacji: Rzymskiej, założonej w Rzymie przy kościele San Giovanni della Malva w roku 1560, Neapolitańskiej, powstałej w roku 1610, i z Awiniońskiej, założonej w roku 1592 przez wielebnego Cezara De Bus. W roku 1747 wszystkie trzy Kongregacje zostały połączone w jedną, przyjmując Konstytucje Kongregacji Awiniońskiej i uznając Cezarego De Bus za swego założyciela.
23) 15 VIII 1836 — Kongregacja Mnichów Eremitów Kamedułów, założona w roku 980 przez św. Romualda z Rawenny.
24) 17 VIII 1836 — Kongregacja Sylwestrianów Zakonu Świętego Benedykta, założona w roku 1231 przez św. Sylwestra Gozzolini.
25) 25 VIII 1836 — Kongregacja Błogosławionego Piotra z Pizy Zakonu Świętego Hieronima — zob. niżej nry [308], [309].
26) 29 VIII 1836 — Towarzystwo Jezusowe, założone w roku 1535, przez św. Ignacego Loyolę (Jezuici).
27) 29 VIII 1836 — Zakon Braci Kaznodziejskich (Dominikanie), założony w roku 1216 przez św. Dominika Guzmana.
28) 2 IX 1836 — Zakon Szpitalniczy Świętego Jana Bożego, założony w roku 1537 przez św. Jana Bożego.
29) 3 IX 1836 — Kongregacja Kleryków Regularnych Świętego Pawła, Barnabitów, założona w roku 1530 przez św. Antoniego Marię Zaccaria, Bartłomieja Ferrari i Jakuba Morigia.
30) 12 IX 1836 — Kongregacja Najświętszej Maryi z Góry Oliwnej, Zakonu Świętego Benedykta, założona w 1313 roku przez bł. Bernarda z Tolomei.
31) 27 IX 1836 — Zakon Kleryków Regularnych Ubogich Matki Bożej Szkół Pobożnych (Pijarzy), założony w roku 1617 przez św. Józefa Kalasantego.
32) 29 IX 1836 — Zakon Bazylianów Włoskich z Grotaferrata, założony w r. 1579.
33) 5 X 1836 — Instytut Braci Szkół Chrześcijańskich, założony w roku 1680 przez św. Jana de la Salle.
34) 6 X 1836 — Zakon Cystersów Reformowanych, czyli Ściślejszej Obserwancji (Trapiści), gałąź Cystersów, powstała wskutek reformy z roku 1664 — zob. niżej nr [307].
35) 7 X 1836 — Kongregacja Nauki Chrześcijańskiej, Arcybractwo założone w Rzymie w roku 1607 przez Marka de Sadis; od roku 1746 siedziba przy kościele Santa Maria del Pianto.
13 X 1836 — Kongregacja Misyjna (Lazaryści), założona w roku 1625 przez św. Wincentego a Paulo.
37) 13 XI 1836 — Klasztor Maronitów Zakonu Antoniańskiego, istniejący w Rzymie i należący do Zakonu Libańskich Maronitów, założonego w roku 1695; prokurator generalny mieszkał w Rzymie.
38) 1836 — Kongregacja Wallombrozjanów Zakonu Świętego Benedykta, założona w roku 1015 przez św. Jana Gwalberta.
39) 1836 — Zakon Bazylianów Najświętszego Zbawiciela, Melchitów, założony w roku 1684; prokurator generalny mieszkał w Rzymie.
40) 1836 — Zakon Antoniański Świętego Izajasza, Maronitów, założony w roku 1700; prokurator generalny mieszkał w Rzymie.
41) 1836 — Zakon Antoniański Świętego Hormizda, Chaldejczyków, założony w roku 1808 przez Gabriela Dambo.
Po roku 1836 dopuścili Pobożne Zjednoczenie do udziału w swoich dobrach duchowych:
42) 16 II 1837 — Zakon Kartuzów, założony w roku 1084 przez św. Brunona z Kolonii.
43) 20 III 1837 — Kongregacja Najświętszego Odkupiciela (Redemptoryści), założona w roku 1732 przez św. Alfonsa Liguori.
44) 17 V 1837 — Zakon Kleryków Regularnych z Somascha, założony w roku 1528 przez św. Hieronima Aemiliani.
45) 17 V 1837 — Święty Zakon Cysterski, założony w roku 1098 przez św. Roberta.
46) 19 III 1843 — Zakon Kleryków Regularnych, zwanych Teatynami, założony w roku 1525 przez św. Kajetana z Tiene i Jana Piotra Caraffę
47) 23 I 1846 — Żeński Klasztor Trapistek (Cystersek Reformowanych) w Stape-Mill w Anglii. Zakon został założony w roku 1688 przez Armanda Jana Le Bouthillier de Rance.
48) 27 X 1863 — Kongregacja Misjonarzy Oblatów Najświętszej Maryi Dziewicy Niepokalanej, założony w roku 1816 przez bl. Eugeniusza Karola de Mazenod.
Wykaz zakonów podany jest na podstawie danych znajdujących się w APSM, vol. I, s. 56.
Papież Pius IX pismem z l VII 1847 zatwierdził ten udział i rozszerzył na aktualnie istniejące zakony — zob. niżej nry [673]—[675]