Kyrie elejson, Chryste elejson. Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty, Boże,

Święta Trójco, Jedyny Boże,

 

Królowo Apostołów, módl się za nami.

Św. Wincenty, czcicielu Miłości Nieskończonej,

Św. Wincenty, posłuszny natchnieniom Ducha Świętego,

Św. Wincenty, głosicielu Miłosierdzia Bożego,

Św. Wincenty, czcicielu Świętej Rodziny,

Św. Wincenty, głosicielu Słowa Bożego,

Św. Wincenty, szafarzu Bożych tajemnic,

Św. Wincenty, prawdziwy naśladowco Chrystusa,

Św. Wincenty, odczytujący znaki czasu,

Św. Wincenty, niezmordowany robotniku na żniwie Pańskim,

Św. Wincenty, miłośniku ubóstwa,

Św. Wincenty, niestrudzony spowiedniku,

Św. Wincenty, inicjatorze apostolstwa świeckich,

Św. Wincenty, nieustannie dążący do zjednoczenia chrześcijan,

Św. Wincenty, gorliwy kapłanie,

Św. Wincenty, ojcze ubogich,

Św. Wincenty, opiekunie sierot,

Św. Wincenty, wychowawco młodzieży,

Św. Wincenty, przyjacielu chorych i więźniów,

Św. Wincenty, opiekunie potrzebujących,

Św. Wincenty, apostole Rzymu,

Św. Wincenty, patronie Papieskiej Unii Misyjnej Kleru,

Św. Wincenty, ojcze Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego,

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami św. Wincenty Pallotti.
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

Módlmy się.

Boże, Ty powołałeś w swoim Kościele św. Wincentego Pallottiego, kapłana, do obrony wiary i ożywiania miłości, spraw łaskawie, abyśmy wstępując w jego ślady, rozpalali sercem i czynem światło prawdy i miłość braterską. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.