Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, – Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, – zmiłuj się nad nami!

Synu, Odkupicielu świata, Boże, – zmiłuj się nad nami!

Duch Święty, Boże, – zmiłuj się nad nami!

Święta Trójco, Jedyny Boże, – zmiłuj się nad nami!

 

Święta Maryjo, módl się za nami.

Święta Boża Rodzicielko,

Święta Panno nad pannami,

Córko Ojca Przedwiecznego,

Matko Syna Bożego,

Matko Stworzyciela,

Matko Odkupiciela,

Matko Zbawiciela,

Matko Chrystusowa,

Matko Mistycznego Ciała Chrystusa,

Oblubienico Ducha Świętego,

Arko złocona przez Ducha Świętego,

Wybrane naczynie Ducha świętego,

Bramo niebieska,

Drabino Jakubowa,

Namiocie Słowa Bożego,

Uczennico Pańska,

Mistrzyni życia duchowego,

Modlitwy Nauczycielko,

Orędowniczko nasza u Boga,

Wychowawczyni powołań kapłańskich,

Wspomożycielko Ludu chrześcijańskiego,

Gwiazdo nowej ewangelizacji,

Królowo Aniołów,

Królowo Patriarchów,

Królowo Proroków,

Królowo Męczenników,

Królowo Wyznawców,

Królowo Dziewic,

Królowo Ojców Kościoła,

Królowo Doktorów Kościoła,

Królowo wszystkich Świętych,

Królowo rodzin,

Królowo kapłanów,

Królowo ewangelizatorów,

Królowo misjonarzy,

Królowo katechetów i katechistów,

Królowo dziewic poświęconych Chrystusowi,

Królowo tych, których apostolstwem jest cierpienie i samotność,

Królowo i Matko Kościoła,

Błogosławiona Dziewico, Królowo Apostołów, módl się za nami.

Któraś przez Boga została wybrana,

Któraś przez Boga Ojca została od grzechu pierworodnego zachowana,

Któraś przez Ducha Świętego została napełniona,

Któraś uwierzyła słowom Archanioła,

Któraś posłusznie przyjęła plany Boże,

Któraś słowem przyzwolenia stała się Matką Boga,

Któraś przyjęła Boże Słowo do swojego łona,

Któreś się stała namiotem Bożego Słowa,

Któraś zaniosła Dobrą Nowinę do krewnej swej Elżbiety,

Któraś dźwigała Tego, co cały świat stworzył i podtrzymuje,

Któraś porodziła Dawcę życia,

Któraś karmiła Żywiciela świata,

Któraś przez zrodzenia Chrystusa stała się Matką Kościoła,

Któraś macierzyńską opieką otaczała początek Kościoła,

Któraś pasterzom ukazała Pasterza świata,

Któraś mędrcom ze Wschodu objawiła Gwiazdę prawdy i wszelkiej mądrości,

Któraś przyniosła radość prorokini Annie i starcowi Symeonowi,

Któraś mądrością Syna swego przyćmiła mądrość uczonych w Piśmie,

Któraś biesiadnikom z Kany dała najwyborniejsze Wino,

Któraś zachowywała w swoim sercu wszystkie słowa twego Boskiego Syna,

Któraś rozważała w swoim sercu wszystkie słowa Chrystusa,

Któraś pod Krzyżem otrzymała nas za swoje dzieci,

Któraś trwała jednomyślnie na modlitwie z Apostołami,

Któraś w jerozolimskim wieczerniku wraz z Apostołami oczekiwała Zesłania Ducha Świętego,

Któraś w dniu Pięćdziesiątnicy przyjęłaś dar Ducha Świętego,

Któraś wspierała misję Apostołów własną modlitwą,

Która nie przestałaś się modlić za Kościół Chrystusowy,

Która jesteś Królową Apostołów i Matką Kościoła,

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami Królowo Apostołów.

Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

Módlmy się.

Boże nasz Ojcze, Ty zechciałeś, aby Błogosławiona Dziewica, Królowa Apostołów wyjednała pierwszej wspólnocie uczniów Twojego Syna dar Ducha Świętego, spraw, aby Kościół dzięki Jej wstawiennictwu na nowo napełnił się Twoim Duchem, który ożywia wiarę, rozpala miłość i jednoczy wszystkich ludzi w jednej nadziei Twojego Królestwa. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.