Wspólnota i jej ewangelizacyjna misja w myśli św. Wincentego Pallottiego

ks. Wojciech Osial