Tryptyk Pallottiego: Maryja, Duch Święty i poznanie Chrystusa

ks. Marian Kowalczyk SAC