Święty Wincenty Pallotti a Apostolat Miłosierdzia Bożego

ks. Roman Forycki SAC