Realizacja w dziejach Stowarzyszenia podstawowej idei o apostolstwie katolickim

ks. Tomasz Bielski SAC