Pismo Święte w życiu Kościoła w czasach Pallottiego

ks. Jan Kupka SAC