Pallotti – kapłan rzymski na tle epoki

ks. Mirosław Mejzner SAC