Pallotti – głosiciel słowa, szafarz sakramentów, przewodnik wspólnoty

s. Anna Małdrzykowska SAC