Kontakty osobiste Pallottiego ze świętymi jego czasów

ks. Jan Korycki SAC