Formacja. Żyć Ewangelią we wspólnocie w myśli św. Wincentego Pallottiego

s. Lilia Capretti CSAC