Apostoł Miłości. Święty Wincenty Pallotti – prekursor Akcji Katolickiej

ks. Jarosław M. Lipniak