Kościół synodalny. Marzenie Pallottiego

Materiały audiowizualne z XVII Sympozjum Instytutu Pallottiego, które odbyło się w Konstancinie w dniach 4-5 listopada 2023.

Pierwsza konferencja wygłoszona przez o. prof. Marka Blazę SJ pt. „Synodalność (soborowość) w chrześcijańskim Wschodzie i Zachodzie w świetle teologii dogmatycznej a zwłaszcza eklezjologii i koncyliarologii”
Druga konferencja wygłoszona przez ks. dr Jana Jędraszka SAC pt. „Synodalność jako jedna z form realizacji idei Pallottiego”
Trzecia konferencja wygłoszona przez prof. Aleksandra Bańkę pt. „Czy synodalność jest czymś naturalnym dla Kościoła? Relacja z Synodu”
Czwarta konferencja wygłoszona przez mgr Marka Kalkę pt. ” Zjednoczenie jako marzenie Pallottiego o Kościele”
Homilia ks. Prowincjała Waldemara Pawlika SAC wygłoszona podczas I dnia sympozjum
Homilia ks. Mariusza Małkiewicza SAC wygłoszona na zakończenie sympozjum