XXIV SYMPOZJUM INSTYTUTY PALLOTTIEGO

Aniołowie w duchowości św. Wincentego Pallottiego