PROGRAM SYMPOZJUM

Międzynarodowe Sympozjum Naukowe
w 80. rocznicę chwalebnej śmierci Sługi Bożego Stanisława Szulmińskiego SAC
Ołtarzew, 27 – 28 listopada 2021
(WSD Księży Pallotynów ul. Kilińskiego 20, 05-850 Ożarów Mazowiecki)

Początek: 27 listopada o godz. 9:00 (możliwość przyjazdu 26 listopada na kolację)
Zakończenie: 28 listopada o godz. 13:00

Zapraszamy na transmisję z Sympozjum o sł. Bożym ks. Stanisławie Szulmińskim SAC

Dzień 1: https://youtu.be/2DXq0cv7sLo   

Dzień 2: https://youtu.be/Oy-FCv7VSw8