70 Lat od dnia beatyfikacji Wincentego Pallottiego

Rankiem 22 stycznia 1950 roku, Bazylika św. Piotra jak zazwyczaj była przyozdobiona z zewnątrz i wewnątrz. Na frontowej ścianie był zawieszony ogromny gobelin przedstawiający Wincentego Pallottiego, trzymającego w rękach figurkę dzieciątka Jezus pod czas celebracji Oktawy Objawienia Pańskiego, którą podawał do ucałowania licznie zebranym wiernym. Wewnątrz od strony pulpitu z którego czytano czytania mszalne był zawieszony inny gobelin przedstawiający cud uzdrowienia Małgorzaty Sandner, która przez 17 lat była przykuta do łóżka. Od strony gdzie odczytywano Ewangelię był zawieszony inny gobelin przedstawiający cud uzdrowienia 9 letniego chłopaka Aleksantra Lutri, który doznał licznych poważnych urażeń po tym jak spadł z wysokości 3 piętra. Przed samym ołtarzem w centrum tzw., „chwały Bernini” (gloria Berniniana) był postawiony podest z tyłu którego znajdował się obraz przedstawiający Wincentego Pallottiego w chwale nieba, który otrzymywał koronę chwały z rąk Przenajświętszej Maryi Dziewicy. Dzieła te były wykonany włoskim Artystą Alfonsem Missori.

uzdrowienie Małgorzaty Sandner

               Bazylika św. Piotra wypełniona tłumem ludzi. Są wśród nich księża, bracia, siostry, nowicjuszki, postulanci i postulantki ze Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego i zgromadzenia Sióstr Apostolstwa Katolickiego, a także ok. 4 tysięcy wiernych świeckich przybyłych ze wszystkich stron Włoch i z zagranicy. Oprócz osób żyjących charyzmatem św. Wincentego Pallottiego obecni są również liczni kardynałowie, biskupi, kapłani, osoby konsekrowane, przełożeni zakonów i zgromadzeń zakonnych, władze cywilne i ambasadorzy państw, które utrzymywały stosunki ze Stolicą Apostolską, oraz Rzymianie, którzy przyszli uczcić swego błogosławionego.

               Po ceremonii wstępnej, kanonik Bazyliki Watykańskiej ks. L. Campa, którego matka osobiście znała Wincentego, odczytał List Apostolski Piusa XII, w którym streszczono życie i działalność apostolską Wincentego Pallottiego, kończący się proklamacją: „… auctoritate Nostra apostolica, concedimus ut idem Venerabilis Vincentius Pallotti, presbyter, Fundator Societatis Apostolatus Catholici, Beati nomine in posterum nuncupetur…”. (Naszą władzą Apostolską postanawiamy by wspomniany Czcigodny Wincenty Pallotti, kapłan i założyciel Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, od tego momentu czczony tytułem Błogosławiony).

               Cappella Giulia odśpiewała hymn Te Deum.

               Papież Pius XII pojawił się w Bazylice w godzinach popołudniowych. Pod czas wystawienia Najświętszego Sakramentu zmówiono modlitwę do nowego Błogosławionego. Po błogosławieństwie Przełożony Generalny Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego ks. W. Turowski, Postulator Generalny ks. G. Ranocchini i Prokurator Generalny ks. A. Weber ofiarowali papieżowi bukiet kwiatów oraz kilka portretów i biografii Pallottiego.

               Pius XII opuścił bazylikę zegnany najgorętszymi brawami (ardentissimi applausi). Po któtkiej chwili Papież pojawił się w oknie jednego z apartamentów Pałacu Apostolskiego i udzielił błogosławieństwa wiernym, licznie zgromadzonym na placu Św. Piotra.