Początek celebracji oktawy objawienia Pańskiego

6 stycznia 1836 roku Wincenty Pallotti zapoczątkował celebracje oktawy Objawienia Pańskiego dla całego Rzymu. Pierwsza celebracja oktawy Epifanii odbyła się przy kościele Santo Spirito dei Napoletani. W Diario di Roma z 30 stycznia 1836 roku na pierwszej stronie umieszczono notatkę, iż w mieście Rzymie powstało nowe pobożne Zjednoczenie pod patronatem Maryi królowej Apostołów, którego celem jest ożywiać wiarę i miłość wśród katolików. Owe Pobożne Zjednoczenie podjęło inicjatywę obchodów oktawy Epifanii celebrowanej w tym roku przy kościele Santo Spirito Dei Napoletani. W latach 1837-38 oktawa była obchodzona w kościele San Carlo al Corso, a w roku 1839 w kościele San Silvestro in Capiti. Od roku 1841 do roku 1850 celebracja oktawy Epifanii odbywało się w kościele Sant’Andrea della Vale. Wyjątkiem był rok 1849, w tym roku nie obchodzono oktawy Objawienia z powodu, jak pisze Wincety Pallotti do kard. Lambruskiniego, zamieszek rewolucyjnych.

(OOCC VI, ss. 118-126; OCL VI, I. n. 1534, ss. 317-319; Diario di Roma, n. 9, 1936).