Nowy dyrektor Instytutu Pallottiego w Polsce

Od 1 czerwca 2019 roku funkcję dyrektora Instytutu Pallottiego pełnić będzie ks. dr Witalij Gorbatych SAC, o czym podczas ostatniego sympozjum IP powiadomił wiceprowincjał ks. dr Waldemar Pawlik SAC. Ksiądz Witalij zakończył studia w WSD w Ołtarzewie, po czym przyjął święcenia kapłańskie w 2000 roku w Żytomierzu (Ukraina), Pierwszą placówką w jego pracy była parafia w Biłohirii. Po studiach specjalistycznych z Prawa Kanonicznego na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, pracował w Odessie. Przez sześć lat pełnił funkcję prokuratora generalnego z Zarządzie Generalnym w Rzymie. Aktualnie jest członkiem wspólnoty w Konstancinie-Jeziornie. Pochodzi z Kamiennego Brodu (Ukraina).