Obrona pracy doktorskiej o tematyce pallotyńskiej

20 marca b.r. na Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza z Akwinu w Rzymie ks. Rajesh Cherian Ummikkuzhy SAC, członek prowincji Objawienia Pańskiego w Indiach, obronił tytuł doktora teologii, przedstawiając wyniki swych poszukiwań na temat: Jezus, Apostoł Ojca Przedwiecznego. Chrystologiczne ujęcie św. Wincetego Pallottiego i jego implikacje misjologiczne. Praca została oceniona wysoko. Wśród audytorium obecni byli min. ks. Jakub Nampudakam SAC, przełożony generalny SAK, p. Donatella Acerbi, przewodnicząca Rady Generalnej ZAK oraz s. Ivete Garlet CSAC, przełożona Generalna sióstr pallotynek.