Nowa publikacja Instytutu św. W. Pallottiego w Rzymie

Staraniem rzymskiego Instutytu Pallottiego została wydana w języku włoskim, ciekawa publikacja zawierająca chronologię życia naszego założyciela. Na ponad 170 stronach została szczegółowo ujęta biografia św. Wincentego. Podstawą do jej wydania były pisma założyciela, listy, opracowania biograficzne oraz inne dokumenty z Archiwum Generalnego. Książka ta daje możliwość zweryfikowania danych zawartych w różnych publikacjach.