Nowa publikacja IP

Podczas najbliższego Sympozjum IP, 1-2 grudnia 2018 roku, zaprezentujemy najnowszą publikację, wydaną przez wydawnictwo Apostolicum, zatytułowaną „W oku cyklonu”. Jej pomysłodawcą jest ks. Aleksander Pietrzyk SAC, przełożony Regii Miłosierdzia Bożego we Francji. Jego staraniem ukazały się rozszerzone konferencje rekolekcyjne do współbraci, wygłoszone przez ks. Artura Stępnia SAC w Montmorency (Francja). Przewijającym się tematem jest duchowość św. Wincentego Pallottiego, ujęta w kontekście myśli współczesnych nam teologów i pisarzy chrześcijańskich, podejmujących życie pustelników w mieście. Perspektywa ta, stawia Pallottiego w szeregu chrześcijan, otwierających się na Ducha Świętego, który przynagla do apostolstwa zakorzenionego w kontemplacji. Droga przejścia przez kolejne szczeble tematyczne, staje się jednocześnie doświadczeniem ciszy i samotności, które naznaczają szczególne miejsce dla Pallottiego i jego duchowych synów i córek, tj. Camaldoli, erem kamedulski, świadka głębokich duchowych przeżyć św. Wincentego. Do nabycia na: apostolicum.pl oraz e-religijne.pl