Spotkanie Instytutu Pallottiego w Rzymie

W program obchodów dwusetnej rocznicy święceń kapłańskich św. Wincentego Pallottiego w Rzymie wpisane zostało spotkanie zorganizowane poprzez tamtejszy Instytut Pallottiego. W tym wydarzeniu wzięli również udział odpowiedzialni za Instytut w Polsce, a konferencję wygłosił jego dyrektor. Tematyka dotyczyła formacji pallotyńskiej, inspirowanej świadectwem życia i wskazaniami naszego Założyciela.

W spotkani wzięli udział członkowie ZAK oraz sympatycy i miłośnicy Pallottiego, poznający jego duchowość i pochodzący, jak przystało na Wieczne Miasto, z całego świata. Fakt ten, spowodowany był także odbywającymi się w Rzymie uroczystościami jublieuszowymi.

Drugą częścią spotkania była prezentacja, w której ks. Denilson Geraldo SAC, dyrektor Instytutu w Rzymie, przedstawił nowy numer czasopisma Apostolato Universale, ukazujący się aktualnie raz na semestr. Najnowszy numer poświęcony jest dwusetnej rocznicy święceń kapłańskich Pallottiego i zawiera serię artykułów podejmujących tą tematykę z różnych perspektyw. Obok wiodącego tekstu ks. J. Napudakama SAC, możemy znaleźć refleksję ks. F. Todisco pt.: Życie kapłanów w czasach Pallottiego, czy ks. Denilsona Geraldo SAC poświęconą kapłaństwu powszechnemu w charyzmacie pallotyńskim.