Dwieście lat od święceń Pallottiego

We wtorek, 15 maja 2018 roku,  w przeddzień okrągłej rocznicy, Pallotyńska rodzina zebrała w bazylice świętego Jana na Lateranie, aby podziękować Bogu za dwusetną rocznicę święceń kapłańskich św. Wincentego Pallottiego. Dziękczynieniu przewodniczył abp. Angelo De Donatis, Wikariusz Generalny Jego Świątobliwości Papieża Franciszka dla diecezji rzymskiej.

Obecni byli członkowie rodziny pallotyńskiej  z całego świata. Na początku Eucharystii Przełożone Generalne, S. Ivete Garlet CSAC i S. Izabela Świerad SAC, wprowadziły w procesji bezcenne symbole kapłaństwa naszego  Założyciela tj. stułę i brewiarz używane przez św. Wincentego a pani Donatella Acerbi, przewodnicząca Generalnej Rady ZAK wniosła relikwie. Mszę św. animował muzycznie chór z parafii Królowej Pokoju (Regina della Pace) z Ostii oraz członkowie ZAK z Włoch.

Abp. Angelo De Donatis, pełniący kiedyś, podobnie jak Pallotti, posługę ojca duchownego w seminarium rzymskim,  poświęcił homilię ukazaniu aktualności modlitwy Arcykapłańskiej Jezusa, która realizowała się w życiu Pallottiego i realizuje również dziś.  Pomimo przeciwności społecznych i politycznych swoich czasów, nasz święty pozwolił się kształtować zamysłom  Bożej woli i umiał budzić i ożywiać misję ewangelizacji skierowaną do wszystkich, a przede wszystkim do tych bardziej odległych.

Pod koniec Mszy Przełożony Generalny Jacob Nampudakam SAC podziękował za obecność wszystkim zebranym w bazylice św. Jana na Lateranie  oraz za codzienne świadectwo aktualności charyzmatu św. Wincentego Pallottiego.

W dziękczynieniu uczestniczyli nowowyświęceni pallotyni, w tym dwóch z prowincji polskich oraz grupa wiecznych profesów, odbywająca w tych dniach w Rzymie swą sesję formacyjną.