Pallotti przeżywa majowe rekolekcje przed przyjęciem święceń kapłańskich

Na Montecitorio, w Rzymie, 6 maja 1818 roku, Wincenty Pallotti rozpoczyna czas świętych rekolekcji, przygotowujących go do sakramentu święceń kapłańskich. Pośród notatek z tych dni odnajdujemy słowa: „Panie! Albo umrzeć, albo nieskończenie Cię miłować!” (WP III, s. 120). Pallotti pozostawia zwięzłe zapiski owoców medytacji, które poświęcone są takim tematom, jak: powołanie, wieczne zbawienie, praca, śmierć, sąd, spowiedź, niebo i modlitwa. Pisze: „Błagam wszystkie stworzenia, aby w moim imieniu składały dzięki Bogu za nieocenione dobrodziejstwo powołania.” (WP III, s. 117). W porównaniu do rekolekcji, które odbywał przed subdiakonatem czy diakonatem, opatrzonych szczegółowymi notatkami dotyczącymi historii świętych i patronów, z tych pozostawia bardzo krótkie refleksje na temat owoców odprawianych medytacji. Widać znaczącą zmianę w stylu pisania i dominującą rolę modlitwy.